Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Vyhlásenie o environmentálnej politike

Organizácia s pozitívnym vzťahom k ochrane životného prostredia

Leaves

Jednou z globálnych zásad firmy Deloitte je ochrana životného prostredia. V roku 2008 sa firma Deloitte v Českej a Slovenskej republike rozhodla zlepšiť svoje zameranie na environmentálne aspekty a stať sa firmou výrazne orientovanou na ochranu životného prostredia. Dôkazom nášho zanietenia pre ochranu životného prostredia je skutočnosť, že sme v máji 2008 získali certifikát ISO 14001 na systém environmentálneho riadenia. Vedenie aj všetci pracovníci sú o iniciatívach firmy na ochranu životného prostredia informovaní a zapojili sa do nich.

Našou stratégiou v environmentálnej oblasti je sústrediť sa na tieto oblasti a zlepšiť ich:

 1. Predsavzatie chrániť životné prostredie, čo znamená:
  • správať sa ohľaduplne voči životnému prostrediu, nielen v priestoroch firmy, ale aj u našich klientov,
  • dodržiavať opatrenia, ktoré bránia znečisťovaniu životného prostredia, a neustále podporovať ochranu životného prostredia,
  • spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce z environmentálnej legislatívy,
  • dôkladne a dôsledne separovať odpad,
  • hospodárne využívať zdroje (vodu a elektrickú energiu),
  • zabezpečovať emisné kontroly na služobných vozidlách, resp. vozidlách pravidelne používaných na služobné účely,
  • vyhľadávať príležitosti na zlepšenie ochrany životného prostredia.
 2. Zabezpečiť informovanosť a vzdelávanie zamestnancov a subdodávateľov v oblasti ochrany životného prostredia 

  Aby naši zamestnanci a subdodávatelia boli informovaní a vzdelaní v oblasti ochrany životného prostredia:

  • zabezpečíme ich informovanie prostredníctvom interných kampaní, oznámení, informačných e-mailov a pod.,
  • zabezpečíme ich vzdelávanie prostredníctvom interných školení,
  • budeme podporovať aktivity našich zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia.
 3. Stať sa známou ako organizácia s pozitívnym vzťahom k ochrane životného prostredia
  • Posilniť vnímanie firmy Deloitte zo strany médií ako „firmy, ktorej záleží na ochrane životného prostredia”.
  • Propagovať myšlienky ochrany životného prostredia prostredníctvom pracovníkov firmy Deloitte.
  • Verejne prezentovať dodržiavanie požiadaviek ISO 14001, ktoré budú vyjadrovať náš záujem o ochranu životného prostredia.