Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Spoločnosti Deloitte na Slovensku

Deloitte Audit s.r.o.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 343 414
DIČ: 2020325516
IČ DPH: SK2020325516
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4444/B
Členstvo: Spoločnosť je členom Slovenskej komory audítorov.
Živnostenské oprávnenia: Živnostenské oprávnenia vydal Obvodný úrad v Bratislave odbor živnostenského podnikania.
Licenciu na poskytovanie audítorských služieb: č. 14 vydal Úrad pre dohľad nad výkonom auditu.
Deloitte Advisory s.r.o.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 35 946 067
DIČ: 2022034003
IČ DPH: SK2022034003
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36863/B
Živnostenské oprávnenia: Živnostenské oprávnenia vydal Obvodný úrad v Bratislave odbor živnostenského podnikania.
Deloitte Legal s. r. o.
Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 868 019
DIČ: 2023030273
IČ DPH: SK2023030273
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 64832/B
Konatelia spoločnosti sú zapísaní v zozname usadených euroadvokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.
Deloitte Security s. r. o.
Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44 803 443
DIČ: 2022848542
IČ DPH: SK2022848542
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59239/B
Živnostenské oprávnenia: Živnostenské oprávnenia vydal Obvodný úrad v Bratislave odbor živnostenského podnikania.
Deloitte Slovakia s.r.o.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 35 700 416
DIČ: 2020340861
IČ DPH: SK2020340861
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 11922/B
Živnostenské oprávnenia: Živnostenské oprávnenia vydal Obvodný úrad v Bratislave odbor živnostenského podnikania.
Deloitte Tax k.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Komanditná spoločnosť
IČO: 31 407 986
DIČ: 2020327034
IČ DPH: SK2020327034
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 286/B
Členstvo: Spoločnosť je členom Slovenskej komory daňových poradcov.
Živnostenské oprávnenia: Živnostenské oprávnenia vydal Obvodný úrad v Bratislave odbor živnostenského podnikania.
Osvedčenie o zápise do zoznamu daňových poradcov č. 8/96 vydala Slovenská komora daňových poradcov.

Ďalšie informácie o spoločnostiach Deloitte na Slovensku sú dostupné na stránke www.orsr.sk.