Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a va oferi o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului dumneavoastra. Prin accesarea acestui site sunteti de acord cu utilizarea de cookie-uri. Va rugam sa consultati politica noastra privind Cookie-urile pentru mai multe informatii referitoare la utilizarea, stergerea sau blocarea acestora.

Adaugă la favorite Email Tipărește această pagină

Imobiliare Taxe

Servicii de consultanţă orientate spre achiziţii de bunuri imobiliare 

 • Planificare fiscală în cazul investiţiilor imobiliare o Aspecte fiscale privind finanţarea prin creanţe/capital propriu
  • Finanţare fiscală eficientă pentru a minimaliza capitalizarea cheltuielilor cu dobânzile
  • Stabilirea unei structuri de proprietate eficientă din punct de vedere fiscal
  • Optimizarea profitului, inclusiv strategii de repatriere
  • Restructurare ulterioară
  • Maximizarea utilizării pierderilor societăţilor din impozit pe profit
 • Optimizare fiscală în cazul tranzacţiilor (achiziţii/vânzări)
  • Tranzacţii de bunuri/capital cu rezidenţi şi persoane nerezidente
  • Tratamentul cheltuielilor referitoare la achiziţii de infrastructură
 • Consultanţă pentru fuziuni şi achiziţii
 • Servicii privind tratamentul fiscal adecvat infrastructurii construite de un  dezvoltator, optimizarea cheltuielilor cu diverse construcţii care trebuie  predate autorităţilor municipale, după cum se solicită în majoritatea aprobărilor de la autorităţi
 • Strategii de optimizare a TVA în timpul reconstrucţiilor şi ulterior

Servicii de consultanţă orientate spre dreptul de proprietate în imobiliare 

 • Optimizare fiscală a portofoliului imobiliar, adică noi putem acorda asistenţă în probleme legate de clasificarea bunurilor imobiliare în scopuri fiscale, de calcularea cheltuielilor cu amortizarea fiscală, de îmbunătăţiri tehnice ale bunurilor imobiliare, infrastructură, drept de servitute şi alte servicii legate de acest domeniu
 • Revizuirea contractelor
 • Leasing imobiliar, adică consecinţele fiscale în urma încheierii de contracte de închiriere şi de altă natură, probleme legate de amenajări făcute de locatari bunurilor imobiliare închiriate, consecinţe legate atât de TVA cât şi de taxele asupra societăţilor la încetarea unor contracte de închiriere
 • Revizuirea politicii curente privind preţurile de transfer şi sublinierea principalelor domenii de expunere, dacă este cazul, cu referire la poziţia fiscală generală a grupului şi la strategia de afaceri pe termen lung
 • Asistenţă privind metodologia fiscală acordată societăţilor din cadrul unui grup, analiza tratamentului fiscal al fluxurilor de numerar între aceste societăţi şi soluţionarea problemelor de risc fiscal
 • Aspecte fiscale în sectorul imobiliar

Servicii de consultanţă orientate spre vânzarea/transferul de bunuri imobiliare 

 • Optimizarea fiscală în cazul tranzacţiilor (vânzare/transfer), adică tranzacţii de active/capital cu rezidenţi şi persoane nerezidente
 • Eliminarea eventualelor riscuri şi a impactului negativ în cadrul procesului tranzacţional
 • Optimizarea şi structurarea fiscală a procesului de vânzare/transfer cu referire la finanţare şi la alte aspecte
 • TVA şi consecinţele fiscale ale transferului de bunuri imobiliare