Strona, którą oglądasz wykorzystuje pliki cookie w celu dostarczenia bardziej spersonalizowanej treści. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj cookie notice aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w jaki sposób są wykorzystywane oraz jak je usunąć bądź zablokować.

Zakładka Email Wydrukuj stronę

Ceny Transferowe - rozporządzenie

Wpływ rozporządzenia MF na ceny transferowe

Ceny Transferowe Rozporządzenie

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z lipca 2013 roku wprowadziła szereg zmian w przepisach wykonawczych dotyczących cen transferowych i ma zastosowanie do wszystkich postępowań rozpoczętych po jej wejściu w życie - także tych dotyczących ubiegłych lat podatkowych. Zakres oraz istotność nowelizacji oznacza zmianę podejścia organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej do analizy cen transferowych. Dlatego też podatnicy muszą jak najszybciej przygotować się do nowych standardów przeprowadzania kontroli cen transferowych oraz nowych oczekiwań organów.

W lutym 2014 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów opublikowano dokument „Restrukturyzacja działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi”. Materiał ten ma charakter wyjaśnień ułatwiających interpretację techniczną wprowadzonych, w ramach nowelizacji Rozporządzenia, przepisów o restrukturyzacji działalności i doprecyzowuje rozumienie szeregu pojęć mających kluczowe znaczenie dla stosowania przepisów o restrukturyzacji działalności zarówno przez władze podatkowe jak i przez podatników. Zapraszamy do zapoznania się z treścią naszego alertu dotyczącego tego dokumentu.

Rozporządzenie Ministra Finansów dot. cen transferowych wprowadziło m. in. następujące zmiany: 

  • wprowadzenie zasady wyboru najbardziej odpowiedniej metody ustalania cen transferowych w miejsce dotychczasowej hierarchii metod,
  • dostosowanie zasad przeprowadzania analizy porównywalności transakcji do wymogów zawartych w Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych,
  • wprowadzenie nowego rozdziału dotyczącego badania zasad przeprowadzania oraz skutków restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw powiązanych,
  • określenie uproszczonych zasad kontroli cen transferowych dla usług o niskiej wartości dodanej,
  • wprowadzenie katalogu usług o niskiej wartości dodanej,
  • zdefiniowanie katalogu kosztów akcjonariusza, które nie powinny być uznane za związane ze świadczeniem usług,
  • uzupełnienie przepisów dotyczących eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Polecamy:

Webcast: Ceny Transferowe - rozporządzenie 2013

Restrukturyzacja działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi

Dokument MF z 27 lutego 2014r.

Wyjaśnienia ułatwiające interpretację techniczną zmian wprowadzonych w lipcu ubiegłego roku.

Zmiany VAT 2013 - przewodnik Ceny Transferowe – przewodnik po rozporządzeniu 2013

Ceny Transferowe – przewodnik po rozporządzeniu

Porównaj zmiany w rozporządzeniu

Tekst rozporządzenia ze zmianami przedstawionymi w formie porównania wersji obowiązującej do lipca 2013 oraz  wersji zmienionej wraz z komentarzem ekspertów z Zespołu Cen Transferowych Deloitte.

Nowości:

Osoby kontaktowe

Imię:
Karolina Sadomska
Firma:
Deloitte
Nazwa stanowiska:
Marketing, Dział doradztwa podatkowego
Telefon:
+48 (22) 511 08 04
Email
ksadomska@deloitteCE.com

Zobacz także:

  • Alert podatkowy 6/2014
    Zmiany w cenach transferowych: Restrukturyzacja działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi
Dolacz do nas na:

Znajdziesz nas w Google+

Kontakt
Czekamy na twoje pytania
Country Desks:
Experts to provide services in your native language