Strona, którą oglądasz wykorzystuje pliki cookie w celu dostarczenia bardziej spersonalizowanej treści. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj cookie notice aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w jaki sposób są wykorzystywane oraz jak je usunąć bądź zablokować.

Zakładka Email Wydrukuj stronę

Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. - Alert podatkowy 11/2013

Ze względu na zmiany VAT w 2014 konieczne będzie dostosowanie programów finansowo-księgowych

Zobacz także:

Ten alert podatkowy jest częścią szerokich informacji dotyczących Zmian w VAT w roku 2014. Zobacz więcej na stronie:

Zmiany VAT 2014
Najważniejsze informacje na temat zmian VAT na 2014:
- Bezpłatny przewodnik "Zmiany VAT 2014"
- Cykl szkoleń w całej Polsce
- Webcast omawiający Zmiany VAT.

 

I. Zmiany VAT – 1 stycznia 2014 r.

Subskrypcja

Subskrybuj "Alerty podatkowe":

1 stycznia 2014 r. nastąpi od dawna zapowiadana rewolucja w polskich regulacjach dotyczących podatku VAT. Zmiany, które tego dnia wejdą w życie będą miały poważny wpływ na sposób rozliczania podatku VAT w Polsce. Mogą one spowodować konieczność modyfikacji obecnie stosowanych procedur podatkowych oraz odpowiedniego dostosowania programów finansowo-księgowych (m.in. w zakresie zasad rozliczania w czasie podatku VAT należnego i naliczonego oraz terminów wystawiania faktur i ich treści). Dodatkowo w przypadkach, gdy podatnicy w przeszłości uzyskali od Ministra Finansów interpretacje indywidualne w zakresie któregoś z w/w obszarów – od 1 stycznia 2014 r. interpretacje te mogą utracić moc ochronną.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze ze zmian VAT:

Obowiązek podatkowy w VAT Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego będą najbardziej radykalnymi zmianami w tym zakresie w ciągu ostatnich 20 lat. Moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być zależny od momentu wystawienia faktury. Co do zasady, będzie on powstawał w chwili dostawy towarów lub świadczenia usługi. Ponadto, większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego zostanie uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami – dotyczyć to będzie m.in. dostawy energii elektrycznej, wody i ścieków oraz takich usług jak usługi budowlane, usługi telekomunikacyjne, usługi leasingowe, itp. Nie będzie natomiast szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego przewidzianego wprost dla licencji oraz usług transportowych, jak to ma miejsce obecnie.  
Podstawa opodatkowania Nowa definicja podstawy opodatkowania będzie bezpośrednią implementacją definicji zawartej w dyrektywie VAT. Podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę. Podstawa opodatkowania będzie powiększana m.in. o koszty dodatkowe (np. prowizje, koszty opakowania i transport oraz koszt ubezpieczenia) pobierane przez dostawcę od nabywcy. Z kolei w przypadku dostaw nieodpłatnych podstawą opodatkowania będzie cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Taka definicja podstawy opodatkowania może powodować wiele praktycznych problemów. Nie będzie też specyficznej definicji podstawy opodatkowania przy usługach komisu, co może rodzić wątpliwości odnośnie  rozliczenia tego rodzaju transakcji po 1 stycznia 2014 r.
Nowelizacja przewiduje także możliwość rozliczania niepotwierdzonych faktur korygujących – konieczne będzie jednak spełnienie określonych warunków.
Odliczenie podatku VAT naliczonego Prawo do odliczenia VAT naliczonego będzie powstawać w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do dostarczonych towarów lub świadczonych usług, nie wcześniej jednak niż w deklaracji podatkowej za okres, w którym faktura lub dokument celny został otrzymany przez nabywcę. Stąd po 1 stycznia 2014 r. ważne będzie, aby odliczając VAT z faktury mieć pewność, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udokumentowanej przedmiotową fakturą.
Nowe przepisy będą także warunkować prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od otrzymania faktury od sprzedawcy. Jeśli w ciągu 3 miesięcy faktura nie zostanie otrzymana, podatnik będzie obowiązany do dokonania odpowiedniej korekty – zmniejszenia odliczenia VAT. Skorygowanie zmniejszonego odliczenia podatku naliczonego będzie możliwe w okresie, w którym podatnik otrzyma fakturę.  
Fakturowanie Najważniejszą zmianą odnośnie fakturowania, jaka wejdzie z dniem 1 stycznia 2014 r. będzie możliwość wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru /wykonania usługi oraz możliwość wystawienia faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi.  

II. Zmiany VAT – 1 października 2013 r.

Dodatkowo od 1 października 2013 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o VAT uchwalone ostatnio przez Sejm mające na celu przeciwdziałanie przestępstwom podatkowym w handlu tzw. towarami wrażliwymi. Zmiany te wprowadzają między innymi solidarną odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania w VAT dostawcy, w odniesieniu do nabywanych surowców takich jak paliwo, stal oraz w określonych przypadkach złoto. Powyższe przepisy będą miały zastosowanie w przypadku transakcji przekraczających kwotę 50.000 PLN.

Celem nowych regulacji jest przeciwdziałanie sytuacjom unikania rozliczenia podatku VAT należnego przez dostawcę w sytuacjach, gdy istnieją uzasadnione argumenty pozwalające twierdzić, że nabywca mógł wiedzieć o takim zamiarze dostawcy.

Dodatkowo nowe regulacje rozszerzają katalog towarów, dla których znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, czyli rozliczenia VAT przez nabywcę. Regulacje te obejmą różnego rodzaju wyroby stalowe, odpady i niektóre surowce wtórne.

Osoby kontaktowe

Imię:
Joanna Stawowska
Firma:
Deloitte
Nazwa stanowiska:
Partner, Dział doradztwa podatkowego
Telefon:
+ 48 (22) 511 08 49
Email
jstawowska@deloitteCE.com
Imię:
Michał Kłosiński
Firma:
Deloitte
Nazwa stanowiska:
Partner, Dział doradztwa podatkowego
Telefon:
+48 (22) 511 07 16
Email
mklosinski@deloittece.com
Imię:
Przemysław Skorupa
Firma:
Deloitte
Nazwa stanowiska:
Starszy Menedżer/ Dział Doradztwa Podatkowego
Telefon:
+48 (22) 511 04 19
Email
pskorupa@deloitteCE.com
Imię:
Aleksandra Pacowska-Brudło
Firma:
Deloitte
Nazwa stanowiska:
Menedżer, Dział doradztwa podatkowego
Telefon:
+48 (22) 511 08 38
Email
apacowska@deloitteCE.com
Imię:
Tomasz Seweryn
Firma:
Deloitte
Nazwa stanowiska:
Menedżer, Dział doradztwa podatkowego
Telefon:
+48 (22) 511 03 12
Email
tseweryn@deloitteCE.com

Zobacz także:

Dolacz do nas na:

Znajdziesz nas w Google+

Kontakt
Czekamy na twoje pytania
Country Desks:
Experts to provide services in your native language