Strona, którą oglądasz wykorzystuje pliki cookie w celu dostarczenia bardziej spersonalizowanej treści. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj cookie notice aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w jaki sposób są wykorzystywane oraz jak je usunąć bądź zablokować.

Zakładka Email Wydrukuj stronę

Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) oraz uproszczone procedury celne

Informacje ogólne


Pobierz  

Od 1 stycznia 2008 r. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy (Authorized Economic Operator – AEO). Uzyskanie certyfikatu wiąże się z szeregiem korzyści. Przede wszystkim, przedsiębiorca jest postrzegany jako wiarygodna firma, która spełnia wymogi w zakresie obowiązków celnych. Informacja o nadaniu przedsiębiorcy certyfikatu AEO jest publikowana na stronach internetowych Komisji Europejskiej,. 

Nadanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy ma również na celu nałożenie współodpowiedzialności na organy celne i podmioty posiadające certyfikat AEO odnośnie bezpieczeństwa transakcji transgranicznych.

Organy celne, przed przyznaniem certyfikatu, dokonują wnikliwej weryfikacji, czy Spółka spełnia wszystkie istotne kryteria przewidziane we wspólnotowych przepisach celnych.

Ponadto, od 1 stycznia 2009 r., możliwość uzyskania pozwolenia na korzystanie z uproszczonych procedur celnych została uzależniona od spełnienia szeregu kryteriów, w znacznej mierze pokrywających się z wymaganiami stawianymi Upoważnionym Przedsiębiorcom. Do końca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy korzystający dotychczas z uproszczonych procedur celnych, chcąc zachować te pozwolenia będą musieli spełnić wspomniane kryteria. Warto tutaj podkreślić, że procedura przyznawania statusu AEO, w znaczniej mierze jest tożsama z procedurą, jaką muszą przejść przedsiębiorcy korzystający z uproszczonych procedur celnych.

Przedsiębiorcy mogą starać się o nadanie jednego z trzech rodzajów certyfikatu, w zależności od roli, jaką pełnią w łańcuchu dostaw:

  • świadectwo uproszczenia celne,
  • świadectwo bezpieczeństwa i ochrona,
  • połączone świadectwo celne uproszczenia celne / bezpieczeństwo i ochrona.

Wspólnotowe regulacje celne wymagają od Upoważnionego Przedsiębiorcy, ale również od przedsiębiorcy korzystającego z uproszczonych procedur celnych, aby swą działalnością dawał rękojmię należytego przestrzegania regulacji celnych. W tym celu przedsiębiorcom ubiegającym się o nadanie certyfikatu AEO postawiono szereg wymagań, w szczególności dotyczących sposobu organizacji ich:

  • procesów magazynowych, logistycznych i transportowych,
  • procesów finansowo-księgowych,
  • procedur celnych,
  • bezpieczeństwa informacji,
  • audytu i kontroli wewnętrznej,
  • bezpieczeństwa i ochrony.

Nadanie certyfikatu AEO, jak również udzielenie pozwolenia na korzystanie z uproszczonych procedur celnych, poprzedzone jest zwykle audytem celnym, podczas którego organy celne weryfikują, czy przedsiębiorca spełnia kryteria i wymagania stawiane Upoważnionym Przedsiębiorcom. Postępowanie audytowe opiera się natomiast na założeniu, że przed przystąpieniem do certyfikacji przedsiębiorca dokonał wnikliwej samooceny i podjął działania zmierzające do zapewnienia, że w swojej działalności spełnia kryteria AEO oraz kryteria korzystania z uproszczonych procedur celnych. W oparciu o nasze doświadczenie możemy stwierdzić, że właściwe przygotowanie do procesu certyfikacji jest kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność oraz efektywność tego procesu.

W celu ułatwienia przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) oraz uzyskaniem pozwolenia na stosowanie uproszczonych procedur celnych opracowaliśmy elektroniczne narzędzie AEO Digiscan znacząco usprawniające ten proces. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat AEO Digiscan.

Szczegółowe informacje nt Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO oraz korzyści związane z posiadaniem certyfikatu jak również procedurę ubiegania się o jego przyznanie. w broszurze załączonej poniżej.

Zobacz także:

Dolacz do nas na:

Znajdziesz nas w Google+

Kontakt
Czekamy na twoje pytania
Country Desks:
Experts to provide services in your native language