This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

De negen ethische principes van Deloitte

Wat wij van onze medewerkers verwachten

Van alle medewerkers van Deloitte Touche Tohmatsu verwachten we dat zij zich houden aan de negen ethische principes. Deze principes komen voort uit onze gedeelde waarden en leggen specifieke normen voor professioneel gedrag vast.

  1. Eerlijkheid en integriteit: we handelen op een eerlijke en integere wijze.
  2. Professioneel gedrag: we handelen naar de letter en de geest van de toepasselijke wet- en regelgeving.
  3. Competentie: we leveren een passende deskundigheid en bekwaamheid voor iedere opdracht.
  4. Objectiviteit: we streven naar objectiviteit bij het formuleren van onze professionele opinies en het advies dat we geven.
  5. Vertrouwelijkheid: we respecteren de vertrouwelijkheid van informatie.
  6. Oprecht zaken doen: we committeren ons aan een oprechte manier van zakendoen.
  7. Maatschappelijke verantwoordelijkheid: we onderkennen de impact die we hebben op de wereld om ons heen en nemen die serieus.
  8. Respect en gelijke behandeling: we behandelen al onze collega’s met respect, hoffelijkheid en op gelijke wijze.
  9. Verantwoordelijke besluitvorming: we geven het goede voorbeeld met onze gedeelde waarde als gemeenschappelijke basis.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.