This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Onze mensen

De kwaliteit van onze dienstverlening is afhankelijk van de kwaliteit van onze mensen

De kwaliteit van onze dienstverlening is afhankelijk van de kwaliteit van onze mensen. Zij zijn de drijvende kracht achter Deloitte. Door samenwerken te stimuleren op multidisciplinair gebied, bieden wij onze medewerkers de kans om hun carrière mogelijkheden te vergroten. Ook hechten we veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé. Wij respecteren het privéleven van onze mensen, en ondersteunen hen bij het vinden van het evenwicht tussen werken en vrije tijd.

Mensen die bij ons werken investeren in een aantal gedeelde basisprincipes:

  • Persoonlijke groei: mensen die bij Deloitte werken, kiezen voor persoonlijke groei.
  • Leiderschap: onze stijl van leiderschap verbindend. Helderheid en enthousiasme is waar het om draait. Werkplezier en onderling vertrouwen zijn onmisbaar om optimaal te kunnen presteren.
  • Kwaliteit: voortdurend werken aan kwaliteit vraagt om zelfreflectie en een lerende houding. Kwaliteit groeit vooral in een cultuur waarin twijfels en dilemma’s bespreekbaar zijn. Wij dagen elkaar uit om met verbeteringen te komen.
  • Samenwerken: wij werken als team met elkaar en met klanten. In teams is ruimte voor verschillende ideeën. Dat betekent luisteren, leren en open feedback geven. In onze samenwerking beperken wij hiërarchie en bureaucratie tot een minimum.
  • Klantrelatie: wij brengen klanten met scherpte en inspiratie verder. Wij durven bij klanten dogma’s op een constructieve wijze ter discussie te stellen. Gevoel en intuïtie zijn daarvoor minstens zo waardevol als feitenkennis.

Diversiteit

Wij streven ernaar met de samenstelling van ons personeelsbestand een afspiegeling te vormen van de samenleving en dus van onze klanten. Daarom beschikken wij over een diversiteitbeleid dat zich focust op de volgende drie aspecten:

  1. Oorsprong (allochtonenbeleid)
  2. Gender (man/vrouw-verhoudingen)
  3. Leeftijdsbewust personeelsbeleid

'Strength through diversity' is één van de kernwaarden van Deloitte. In dit item wordt door Monique de Boer (Senior Manager Diversity) en Ronald Meijers (Talent Partner) uiteengezet wat het diversiteitsbeleid van Deloitte Nederland inhoudt. Er wordt antwoord gegeven op de vragen wat diversiteit betekent voor Deloitte, wat het doel is van het beleid en welke stappen al genomen zijn op dit gebied. Birthe van der Voort (Senior Manager Risk Services) deelt haar ervaringen met het coaching programma voor vrouwelijke senior managers. Mariëlle Coomans (Programme Leader Recruitment) vertelt over de rol van het aannamebeleid en vanuit Tax komt Partner Susan de Jong aan het woord om het succes van de 'onbewuste vooroordelen'-training toe te lichten.

Meer informatie vindt u op WerkenbijDeloitte.nl.

Contact

Bel ons op +31 (0)88 288 28 88

e-mail Deloitte Contact met Deloitte
offerteaanvraag bij Deloitte Offerteaanvraag
vestigingen van Deloitte Onze vestigingen

 

Werken bij Deloitte

vestigingen van Deloitte werkenbijdeloitte.nl

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.