This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Ondersteuning maatschappelijke organisaties

Als grote zakelijke dienstverlener hebben we niet alleen een economische maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als grote zakelijke dienstverlener hebben we niet alleen een economische maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons streven is om met onze activiteiten een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te hebben. Om dit te bewerkstelligen, hebben we een beleid geformuleerd rondom corporate responsibility oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deloitte Fair Chance Foundation

Op 1 juli 2010 is de Deloitte Fair Chance Foundation opgericht. Deze stichting vormt het platform voor onze activiteiten op het gebied van community investment. We richten ons daarbij op onze core business – financiële kennis – en op een specifieke groep: jongeren in achterstandssituaties. Goed onderwijs vergroot de kansen op een succesvolle toekomst. Helaas is zulk onderwijs, zelfs in Nederland, niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Fair Chance Foundation biedt jongeren in achterstandssituaties een betere toekomst . Door inzet van tijd, geld en kennis kunnen we er voor zorgen dat anderen zich ontwikkelen: “Make others grow”.

Ga naar de site van de Fair Chance Foundation om meer te lezen over de projecten die we steunen en activiteiten die we ondernemen.

De projecten

 • Impact Day 15 november 2012
  Op Impact Day zetten ruim 450 Deloitters zich via de Fair Chance Foundation in voor jongeren in achterstandswijken!
 • IMC Weekendschool
  School voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstands- wijken.
 • JINC
  Jongeren uit wijken met sociaal economische achterstand laten ervaren wat er te koop is op de arbeidsmarkt en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt.
 • Nibud Geldexamen
  Lespakket dat leerlingen van groep 8 bewuster leert omgaan met geld.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.