This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Maatschappelijke betrokkenheid

Deloitte ontleent maatschappelijke ‘licence to operate’ primair aan de kwaliteit en integriteit van onze dienstverlening en aan de bijdragen die wij leveren aan de samenleving. Dat heeft alles te maken met het niveau van onze mensen, met onze investeringen in opleidingen, met de arbeidssatisfactie die we bereiken en met onze inspanningen op het gebied van diversiteit.

Maar ook de financieel-economische gang van zaken bij Deloitte is in dit kader van belang, evenals het vrijwilligerswerk en de nevenfuncties van onze medewerkers. Ten slotte spannen we ons in om onze ecologische voetafdruk te verminderen.

Wij gaan hierover de dialoog aan met onze medewerkers, cliënten en andere stakeholders om zo ook aan hun verwachtingen tegemoet te komen.

Interview met Peter Bommel over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het kader van MVO-leiderschap.nl

Lees ook

  • ExternalURL
  • ExternalURL
  • ExternalURL
  • ExternalURL
  • ExternalURL

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.