This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Deloitte over data

For "deloitte.com" use

Voor Eugene Cernan en zijn bemanning van Apollo 17 waren data en betrouwbaarheid twee cruciale waarden bij hun reis naar de maan. Vier decennia later is de hoeveelheid data exponentieel toegenomen, en is hier steeds meer mee mogelijk. Zo kunnen wij op basis van data beter en sneller dan ooit tevoren analyses maken van het speelveld waarin uw bedrijf zich bevindt en aangeven waar de kansen en uitdagingen liggen.

  Cloud & data
Cloud Computing biedt vele mogelijkheden maar leidt daarnaast ook tot nieuwe risico’s die afgedekt moeten worden, zeker wanneer er confidentiële informatie in het spel is. Betekent dit dat u dan maar geen gebruik van Cloud oplossingen moet maken? Het antwoord hierop is ronduit ‘nee’.
Deloitte kan uw organisatie ondersteunen bij het in kaart brengen van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van Cloud Computing oplossingen. Hierbij worden de voor u van belang zijnde wet- en regelgevingen nadrukkelijk opgenomen, denk hierbij aan privacy gerelateerde zaken, DNB circulaires en export regelgevingen. Wij verschaffen inzicht in de vraag welke risico’s wel of niet afgedekt kunnen worden bij een Cloud provider.
 

Contact

Hans BootsmaHans Bootsma
Director
+31 (0)88 288 15 46
HBootsma@deloitte.nl
LinkedIn Hans Bootsma  

 

 

Point of View: Dealing with dataPoint of View: Dealing with data
Special interest magazine over databeveiliging en
-analyse.
Lees meer

Onze diensten
 
Whitepapers
 
Video's
 
Gerelateerde artikelen


Deloitte biedt diverse diensten waarmee u meer inzicht krijgt in uw data:

Assuring the cloud
Deloitte ondersteunt Cloud providers bij het opstellen van hun beheersmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat u als eindgebruiker geen risico loopt. Daarnaast geven wij als onafhankelijke auditor zekerheid over datgene dat een provider u belooft. We geven geen assurance rapporten op jaarlijkse basis maar verschaffen zekerheid op veel frequentere basis zodat u tijdig weet of uw provider zich wel aan de gemaakte afspraken houdt. 

Deloitte ctrl
Als ondernemer bieden wij u via www.ctrl.nl overzicht over uw complete financIële huishouding.

 

 

 


CFO's en CIO's: How do you know when to reach for the clouds?
In deze whitepaper wordt uitgelegd wanneer cloud computing geschikt is en hoe u de cloud strategisch, operationeel en als katalysator voor uw organisatie kunt inzetten.
Download whitepaper Download whitepaper

CFO's en CIO's: How can you mitigate concerns when moving to the cloud?
In deze whitepaper leert u wat er in de cloud geplaatst kan worden, hoe u de relatie met uw cloud service provider kunt structureren en hoe u risico's kunt managen wanneer u in de cloud opereert.
Download whitepaper Download whitepaper

Deloitte Review: Cloud Wars
Artikel over de disruptie die de cloud teweeg brengt en de kansen die het biedt.
Download whitepaper Download artikel

Intentieverklaring Cyber Resilience
Tijdens het World Economic Forum in Davos 2012 is een intentieverklaring opgezet om te komen tot afspraken rondom cyber risk mananagement.
Download whitepaper Download whitepaper


Cursussen

HackLAB: Demo editie - 11 en 12 februari 2013
Een tweedaagse hands-on training over hacking voor executives en managers.
Meer informatie en inschrijven

HackLAB: Introductie cybercrime - 11, 12 en 13 februari 2013
Een driedaagse hands-on training over cybercrime.
Meer informatie en inschrijven

HackLAB: Hands-on Hacking - 8 t/m 12 april 2013
Deze praktische cursus stelt deelnemers in staat de kwetsbaarheid ten aanzien van de infrastructuren en applicaties te testen.
Meer informatie en inschrijven

Bekijk volledig cursusoverzicht

 

 
Ctrl
Een abonnement op de diensten van Deloitte voor ambitieuze ondernemers.

Company like yours
Onderstaand filmpje toont de impact die een cyberaanval op een organisatie kan hebben.

Vacatures

Onderdeel uitmaken van ons team?

 

           Lees meer

 

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.