This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Inschrijven

Schrijf u in voor de Deloitte Kordes Award 2013!

Jaarlijks organiseert Deloitte de verkiezing voor het beste jaarverslag van Nederland in de (semi) publieke sector.

Inschrijven

De inschrijving voor het Kordes Programma 2013 is gesloten!

Deloitte Kordes Programma 2013

Op 12 november 2013 vinden de voorrondes plaats van de Deloitte Kordes Award. Tijdens de voorrondes worden de genomineerden bepaald per categorie. De categoriewinnaars en de Deloitte Kordes Award worden vervolgens bekend gemaakt tijdens de Grande Finale in december 2013.

Best Practices

Blinkt uw jaarverslag uit op het gebied van Duurzaamheid, Communicatie & Stijl of Risicoverslaglegging? En wilt u alleen hierop worden beoordeeld? Schrijf uw jaarverslag dan in voor één van deze Best Practices. Uw jaarverslag wordt dan op de criteria van één van deze drie Best Practices beoordeeld. Het is mogelijk om ook tegelijkertijd mee te dingen naar de overall prijs van beste jaarverslag van Nederland, de Deloitte Kordes Award 2013.

Voorwaarden deelname Deloitte Kordes Programma

Alle publieke en semipublieke organisaties kunnen meedingen naar de Deloitte Kordes Award 2013, mits uw organisatie aan de volgende criteria voldoet:

  • gepubliceerd jaarverslag over 2012 ten behoeve van externe belanghebbenden en
  • verrichte accountantscontrole over (een belangrijk deel van) de financiële rekening en
  • een totaal jaarbudget (programma en apparaat) van ten minste vijf miljoen euro, of
  • meer dan 50 personeelsleden (in fte’s gemeten).

Categorieën

De jaarverslagen voor de Deloitte Kordes Award 2013 worden ingedeeld naar categorie:

  • wonen
  • zorg
  • lokaal bestuur (provincies, gemeenten, waterschappen, politie & veiligheidsregio’s en sociale werkvoorziening)
  • onderwijs
  • overig en Rijksoverheid (zelfstandige bestuursorganen en overige publieke organisaties)

Inschrijfgeld

Met de inzending verplicht uw organisatie zich tot het voldoen van € 250,- (exclusief btw) inschrijfgeld. Na ontvangst van uw inzending krijgt u een bevestigingsbrief en factuur toegestuurd.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.