This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Hoe, wat en wanneer?

Vijf categorieën
De jaarverslagen worden ingedeeld naar categorie:

  • wonen
  • zorg
  • lokaal bestuur (provincies, gemeenten, waterschappen, politie & veiligheidsregio’s en sociale werkvoorziening)
  • onderwijs
  • overig en Rijksoverheid (zelfstandige bestuursorganen en overige publieke organisaties)

Voorrondes op 9 november 2011 in Rotterdam (Maastoren)
Per categorie heeft op woensdag 9 november 2011 een voorronde plaats gevonden. Het programma van de voorrondes bestond uit een plenair deel met deelnemers uit alle categorieën. Daarnaast kregen de deelnemers per categorie een programma aangeboden waarin de uitkomsten van de jurering van de Kordes-Trofee aan bod kwamen. Hierbij is ingegaan op verslaggeving, transparantie en duurzame innovatie.

Na afloop van de voorrondes maakte de jury per categorie bekend welke drie organisaties genomineerd waren voor de Grande Finale op 13 december 2011. In totaal gingen er 15 organisaties door naar de finale.

Lees welke organisaties genomineerd waren voor de Deloitte F.G. Kordes-Trofee 2011

Grande Finale op dinsdag 13 december 2011
Op dinsdag 13 december 2011 heeft de landelijke finale plaats gevonden. De genomineerden streden voor de eerste plaats in hun categorie. De categoriewinnaars gingen vervolgens de strijd met elkaar aan om de Deloitte F.G. Kordes-Trofee 2011 in de wacht te slepen.      

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.