This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Commissarissen Survey

Deloitte vraagt jaarlijks de Nederlandse commissarissen naar hun mening over een actueel thema. In het derde kwartaal van 2012 werden circa 1300 commissarissen van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen gevraagd naar hun mening over innovatie. 134 Commissarissen hebben de survey ingevuld en gaven onder andere hun mening over diversiteit en de rolinvulling van de ideale commissaris.

Uitkomsten Deloitte Commissarissen Survey 2012 – De ideale commissaris


Commissarissen hebben uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden. Dit vraagt om de juiste mix van persoonlijkheden in de board room. Diversiteit, selectie, rolopvatting en geschiktheid zijn hierbij elementen die een belangrijke rol spelen. Uit ons onderzoek blijkt dat maar liefst 91% van de Nederlandse commissarissen vindt dat de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) diverser moet. Belangrijkste redenen voor een meer diverse RvC zijn nieuwe inzichten en invalshoeken, maar ook effectievere risicobeheersing. Opvallend is dat de meeste commissarissen nu al een ruime voldoende geven voor de mate van diversiteit in hun RvC (6,9). Echter over vier jaar willen de mannelijke commissarissen een 8,1 halen. De vrouwelijke respondenten leggen de lat hoger en streven naar een 8,5.

Bekijk de complete resultaten van de Deloitte Commissarissen Survey 2012.

Uitkomsten Deloitte Commissarissen Survey 2011 – Innovatie in een cruciale rol

Commissarissen hechten veel belang aan innovatie. Maar liefst 65% van de commissarissen geeft aan dat het zeer belangrijk is dat de organisaties waar zij commissaris zijn, investeren in innovatie. Daarentegen heeft slechts 38% het onderwerp innovatie hoog op de agenda staan. De helft van de commissarissen is reeds verantwoordelijk voor innovatie, 71 procent zou het graag in het takenpakket willen. Alhoewel commissarissen aangeven dat innovatie belangrijk is voor organisaties, is het opvallend dat zij in de meeste gevallen niet kunnen duiden hoeveel er geïnvesteerd wordt in innovatie.

Bekijk de complete resultaten van de Deloitte Commissarissen Survey 2011.

Uitkomsten Deloitte Commissarissen Survey 2010 – Een duurzame toekomst

Uit het onderzoek blijkt dat duurzaamheid hoog op de agenda staat en in de toekomst nog belangrijker wordt. Dat ziet 97% van de commissarissen bij hun organisatie. Commissarissen lijken echter hun rol, die belangrijk is voor het streven naar duurzaam ondernemerschap, nog niet erg dwingend in te vullen. Tweederde van de organisaties heeft duurzaamheid opgenomen in de strategische doelstellingen. Opvallend is dat slechts een derde het duurzaamheidsbeleid meeneemt in de kritische prestatie indicatoren (kpi’s), terwijl 72% van de commissarissen wil dat dit gebeurt. Bovendien geeft 93% aan dat zij weten dat de maatschappij meer toezicht van hen verwacht.

Bekijk de complete resultaten van de Deloitte Commissarissen Survey 2010.

Contact

Caroline Zegers
Voorzitter Commissarissen Programma
Tel: +31 (0)88 288 21 30
LinkedIn Caroline Zegers

Commissarissen Linkedin Group

Bent u Commissaris en heeft u een profiel op Linkedin.com? Meld u dan aan voor de Commissarissen Linkedin Group, deel informatie en ervaringen met collega Commissarissen en discussieer mee over relevante trends en ontwikkelingen.
LinkedIn Commissarissen Groep

Leergang voor Bestuurders en Commissarissen

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.