This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Nieuws en artikelen over de BTW positie commissarissen

Laatste nieuws

13 december 2012

Naar aanleiding van het aangenomen wetsvoorstel Wetsvoorstel Normering Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) heeft de Minister van Wonen en Rijksdienst, voor de sector woningcorporaties gebruik gemaakt van de mogelijkheid in de WNT om een sectorale bezoldigingsnorm op te stellen, die lager ligt dan de maximumnorm. Door de woningcorporaties in te delen naar grootte (aantal woongelegenheden) met bijbehorende bezoldigingsplafonds wordt een differentiatie van het WNT-maximum gemaakt voor de sector woningcorporaties. Dit kan grote gevolgen hebben voor topfunctionarissen van woningcorporaties. Lees meer

Artikelen

Contact

Mark van der Wielen
Senior Manager
Tel: +31 (0)88 288 81 42
mvanderwielen@deloitte.nl
LinkedIn Mark van der Wielen

Michel Kooij
Senior Manager
Tel: +31 (0)88 288 15 25
Michel Kooij
LinkedIn Michel Kooij

Reinder Wiersma
Partner
Tel: +31 (0)88 288 37 90
ReWiersma@deloitte.nl 
Twitter Reinder Wiersma

e-mail Deloitte Contact met Deloitte
vestigingen van Deloitte Onze vestigingen

Lees ook

  • ExternalURL

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.