This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

CFO Survey 2011

Met de introductie van de ‘Deloitte CFO Survey’ nodigt Deloitte grote ondernemingen uit hun oordeel over waarderingen, risico and financiering te delen. Het onderzoek voorziet in een belangrijke benchmark waarmee CFO’s inzicht kunnen krijgen in de positie van hun organisaties ten opzichte van hun concurrenten.

Uitkomsten Deloitte CFO Survey - 4e kwartaal 2011

CFO survey 2011 Q4Het optimisme van corporate CFO’s is in het laatste kwartaal van 2011 niet verder gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. Het afgelopen half jaar daalde het niveau tot een dieptepunt, maar lijkt nu enigszins herstellende, hoewel het negatief sentiment overheerst.

Bekijk de 4e kwartaalresultaten van de Deloitte CFO Survey Q4 2011

Uitkomsten Deloitte CFO Survey - 3e kwartaal 2011

CFO Survey Q3 2011De verwachtingen voor de groei in de fusie- en overnamemarkt zijn gedaald naar het laagste niveau sinds de start van de CFO Survey ruim twee jaar geleden. Waar voorheen een ruime meerderheid van de CFO’s een toename verwachtte is dat nu slechts 30%. Daarbij rekent 38% nu op een afname van de activiteit. Ook het dalende optimisme van de CFO zet door, het vorige kwartaal werd het laagste punt al bereikt en dat heeft zich verder verslechterd. Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte, die nu voor de elfde keer is uitgebracht.

Bekijk de 3e kwartaalresultaten van de Deloitte CFO Survey Q3 2011  

Uitkomsten Deloitte CFO Survey - 2e kwartaal 2011 

CFO Survey Q2 2011Het optimisme bij de CFO met betrekking tot de financiële vooruitzichten van de eigen organisatie is in het tweede kwartaal van 2011 afgenomen naar het laagste niveau in twee jaar. Toch verwacht 70% dat hun cash flow de komende twaalf maanden zal toenemen. De verwachte toename zal echter wel kleiner zijn dan een kwartaal eerder.

Bekijk de 2e kwartaalresultaten van de Deloitte CFO Survey Q2 2011

Uitkomsten Deloitte CFO Survey - 1e kwartaal 2011

CFO Survey Q1 2011Na een periode van groeiend optimisme bij de CFO, houdt deze groei in het eerste kwartaal van 2011 geen stand. Wel verwacht nog steeds een groot aantal CFO’s het komende jaar een toenemende positieve cash flow, daarbij is het wel opmerkelijk dat nu maar liefst 22% van deze CFO’s een groei verwacht van meer dan 20%. Voor het eerst sinds de start van de CFO Survey is bancair krediet de meest favoriete vorm van financiering voor de Corporate CFO. Van de ondervraagde CFO’s prefereert nu 41% bancair krediet, 27% heeft een voorkeur voor de obligatiemarkt en 16% ziet een aandelenemissie als de beste financieringsvorm.

Bekijk de 1e kwartaalresultaten van de Deloitte CFO Survey Q1 2011

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.