This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

CFO Survey 2010

Uitkomsten Deloitte CFO Survey - 4e kwartaal 2010
CFO Survey Q4 2010Groei is het sleutelwoord voor het jaar 2011. Driekwart van de Corporate CFO’s stuurt de komende maanden op groei van de onderneming. De nadruk ligt hierbij op expansie middels nieuwe producten en diensten of het aanboren van nieuwe markten. Ook groei door acquisitie(s) staat op het netvlies de CFO. Opvallend is bovendien de trendbreuk die zich aftekent ten aanzien van (balans)risico’s. De ‘risk appetite’ onder de Corporates is na een jaar van terughoudendheid fors toegenomen en bereikt zijn hoogste stand sinds het ontstaan van de crisis.

Bekijk hier de 4e kwartaalresultaten van de Deloitte CFO Survey Q4 2010

Uitkomsten Deloitte CFO Survey - 3e kwartaal 2010
CFO Survey Q3 2010Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis prefereren CFO’s bancair krediet (47%) boven de aandelenmarkt (27%) als financieringsbron. De voorkeur voor de obligatiemarkt blijft bestaan en stijgt naar een recordniveau (58%). Het optimisme onder CFO’s is terug. Na een flinke dip (-18%) in het tweede kwartaal van 2010, is de stemming weer bijgedraaid. Op dit moment is 56% van de CFO’s positief over de financiële vooruitzichten van hun organisatie. Dit optimisme gaat gepaard met een positieve verwachting ten aanzien van de cash flow (81%) en risicomijdend sentiment (78%).

Bekijk hier de 3e kwartaalresultaten van de Deloitte CFO Survey Q3 2010

Uitkomsten Deloitte CFO Survey - 2e kwartaal 2010
CFO Survey Q2 2010Na een langere periode optimistisch te zijn geweest over de financiële vooruitzichten van hun organisatie, zijn CFO’s onzekerder geworden over de marktontwikkelingen. De stijgende positieve trend die in 2009 was ingezet, is gestopt. CFO’s verlagen nog altijd hun financiële risico’s, vinden hun eigen organisatie ondergewaardeerd en zijn minder positief over de ontwikkelingen op de transactiemarkt. Dit blijkt uit het kwartaalonderzoek van Deloitte onder corporate CFO’s.

Bekijk hier de 2e kwartaalresultaten van de Deloitte CFO Survey Q2 2010.

Uitkomsten Deloitte CFO Survey -1e kwartaal 2010 CFO Survey Q1 '10
CFO’s blijven net als het voorgaande kwartaal optimistisch over de financiële vooruitzichten van hun organisatie. Dit komt onder meer tot uitdrukking in een groeiende verwachting ten aanzien van de cash flow. De risk appetite blijft laag en het lijkt erop dat het geld voorlopig binnen de organisatie gehouden wordt. Dit blijkt uit het kwartaalonderzoek van Deloitte onder Corporate CFO’s. Opvallend is dat de helft van de financieel directeuren de komende 12 maanden behoefte heeft aan financiering. In combinatie met hun positieve outlook over de eigen organisatie, het financieringslandschap en de transactiemarkt, lijkt het erop dat bedrijven zich financieel voorbereiden op groei.

Bekijk hier de 1e kwartaalresultaten van de Deloitte CFO Survey Q1 2010.

 

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.