This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Privacy professionals

Privacy
             
Annika Sponselee   Jan-Jan Lowijs   Martijn Knuiman   Robyn Post
Annika Sponselee   Jan-Jan Lowijs   Martijn Knuiman   Robyn Post
+31 (0)6 10 99 93 02   +31 (0)6 20 78 96 78   +31 (0)88 288 29 41   +31 (0)88 288 62 11
ASponselee@deloitte.nl   JLowijs@deloitte.nl   MKnuiman@deloitte.nl   RPost@deloitte.nl
             
Annika is Senior Manager binnen de Security & Privacy services groep. Annika heeft meer dan 7 jaar ervaring op het gebied van privacy recht en wetgeving omtrent gegevensbescherming. Voordat Annika is gestart bij Deloitte was zij werkzaam als advocaat bij Baker & McKenzie, eveneens op het gebied van privacyrecht. Haar dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het adviseren en ondersteunen van grote organisaties en multinationals over vraagstukken op het gebied van nationale en internationale privacywetgeving.   Jan-Jan is Manager binnen de Security & Privacy services groep. Jan-Jan heeft specialistische kennis op het gebied van de Nederlandse en internationale privacy wet- en regelgeving. Hij komt vanuit een technische achtergrond en heeft daarmee ook een gedegen kennis van informatiebeveiliging, IT-infrastructuur en -systemen. Deze combinatie van regelgeving en techniek zet hij in bij het adviseren van organisaties omtrent privacy, met een focus op de overheid en het (internationale) bedrijfsleven.   Martijn is Senior Manager binnen de Security & Privacy services groep. Martijn heeft ruim 9 jaar ervaring op het gebied van ICT infrastructuur en security. Hij heeft gewerkt aan diverse security infrastructuur projecten en bekleedde rollen zoals security manager en security auditor. Voor zijn carrière bij Deloitte was Martijn werkzaam bij de Universiteit van Tilburg als systeem beheerder en ontwikkelaar.   Robyn is Consultant binnen de Security & Privacy services groep. Robyn heeft zich tijdens haar studie rechten gespecialiseerd in internet, intellectueel eigendom en ICT. Binnen deze afstudeerrichting lag haar focus vooral op privacy en security. Sinds 1 september 2013 maakt Robyn deel uit van het Deloitte privacy team. Binnen dit team houdt zij zich vooral bezig met het adviseren van klanten over nationale en internationale privacywetgeving. Daarnaast helpt zij organisaties ook met het uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIAs).
             
Niels Aafjes   Dirk Rinsema   Olivier Poederbach   Jeroen Slobbe
Niels Aafjes   Dirk Rinsema   Olivier Poederbach   Jeroen Slobbe
+31 (0)88 288 87 95   +31 (0)88 288 42 53   +31 (0)88 288 33 20   +31 (0)88 288 27 53
NAafjes@deloitte.nl   DRinsema@deloitte.nl   OPoederbach@deloitte.nl   JSlobbe@deloitte.nl
             
Niels is Junior Manager binnen de Security & Privacy services groep. Niels richt zich voornamelijk op de juridische, organisatorische en bestuurlijke aspecten van informatiebeveiliging, met als specialisatie privacy (audits, advies, PIAs). Zijn kracht zit in het verbinden van juridische en technische vraagstukken, en het komen tot een probleemoplossende geïntegreerde aanpak. Niels heeft zich naast privacyopdrachten bij Deloitte voornamelijk bezig gehouden met informatiebeveiliging, zowel op het gebied van de governance en management, als met de implementatie ervan. Niels heeft ook ruime ervaring in het uitvoeren van privacy audits, waaronder begrepen relevante kennis van de Awb, Wbp, AV23 en VIR (BI).   Dirk is Senior Consultant binnen de Security & Privacy services groep. Dirk heeft als specialisatie de juridische aspecten van privacy en informatiebeveiliging. Internetrecht, Intellectuele Eigendomsrecht en Privacy & Data Protection zijn de voornaamste specialisaties van Dirk. Dirk is tevens economisch geschoold met een Bachelor of Economics op het gebied van Small Business & Retail Management aan de Hogeschool INHolland in Haarlem.   Olivier is Consultant binnen de Security & Privacy services groep. Olivier is na twee jaar bij een internationaal advocatenkantoor te hebben gewerkt overgestapt naar Deloitte. Olivier heeft zich gespecialiseerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en adviseert zijn klanten over alle (juridische) aspecten van de privacy wet- en regelgeving, van policies tot internationale doorgiftes maar ook over bewaartermijnen en de meldingsplicht aan het CBP.   Jeroen heeft zijn ingenieurs titel behaald aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij zich tijdens zijn Deloitte intership bezig heeft gehouden met het hacken en beveiligen van medische implantaten. Bij Deloitte houdt Jeroen zich bezig met de beveiliging van medische systemen en de technische aspecten van privacy. Zo adviseert hij over cryptografie, privacy by design, privacy enhancing technologies en het hacken van informatiesystemen.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.