This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Ontwikkelen integriteitsbeleid

Hoe ontwikkel ik een integriteitsbeleid?

Om integriteit binnen uw organisatie te borgen, zult u uw organisatie daarop moeten inrichten. Het is belangrijk dat daarmee een systeem ontstaat waarmee integer gedrag van medewerkers wordt gewaarborgd. Een dergelijk systeem bereikt u door een zestal stappen te zetten:

  1. Ontwikkelen van een visie op integriteit
  2. Bewustwording topmanagement
  3. Bepalen integriteitsbeleid
  4. Creëren bewustwording en draagvlak in de organisatie
  5. Borging integriteitsbeleid
  6. Monitoring en bijsturing.

Afhankelijk van de mate waarin uw organisatie is ontwikkeld, kunt u in deze cyclus verschillende aangrijpingspunten vinden om aan integriteit te werken.

In welke fase u zich ook bevindt, Deloitte kan u ondersteunen in dit proces. Onze dienstverlening stemmen wij af op de specifieke behoeften en wensen van uw organisatie.

Vraag een offerte aan

Contact

Tel: +31 (0)88 288 64 10

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.