This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Integriteitsaudit

Op welke wijze kan ik vaststellen hoe integriteit momenteel in mijn organisatie is gewaarborgd?

Een integriteitsaudit is een onderzoek om vast te stellen hoe integriteit op een bepaald moment in de organisatie is gewaarborgd. Deloitte is een van de leading specialisten op het gebied van integriteitsauditing.

Bij een integriteitsaudit meten Deloitte professionals:

  • de harde waarborg (analyse dossiers, procedures en regels- en wetgeving)
  • de zachte waarborg (vertrouwen, samenwerking, leiderschap en open communicatie) waarborgen
  • hun onderlinge samenhang

Deze waarborgen noemen wij in vaktermen ‘controls’. Zachte controls zijn moeilijker te meten. Voor het beoordelen van de zachte controls is de beleving van de medewerkers van groot belang. Om die beleving vast te stellen, houden Deloitte professionals interviews in de vorm van een open gesprek.

De resultaten van het dossieronderzoek en de interviews worden vergeleken met een normatief kader voor integriteit. Op die manier is inzichtelijk hoe uw organisatie integriteit beheerst en stuurt.

Vraag een offerte aan

Contact

Tel: +31 (0)88 288 64 10

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.