This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Integriteitsadvies

Voorwaarden scheppen voor gewenst gedrag

De continuïteit van uw organisatie is een van de belangrijkste redenen om te werken aan integriteit en gewenst gedrag. Deloitte is een van de leading specialisten op dit gebied.

Deloitte geeft vorm en inhoud aan integriteit binnen uw organisatie. Hiervoor volgen wij een methode in zes stappen. Voorbeelden van deze stappen: het ontwikkelen van een visie op integriteit, het formuleren van een integriteitsbeleid, bewustwording en monitoring.

Na invoering is duidelijk of medewerkers handelen in overeenstemming met en in de geest van wetten en regels.De professionals van Deloitte zijn van al deze wetten en regelgeving op de hoogte.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Lees ook

  • Lange weg om vertrouwen in financiële instellingen te herstellen

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.