This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Gedragscode

Wat is een gedragscode en hoe stel ik deze op?

Een gedragscode is een geschreven verzameling van waarden en de hieraan gerelateerde gedragsregels: de normen. Maar dat is niet het enige.

De gedragscode van een organisatie geeft aan hoe alle medewerkers met elkaar en met bepaalde voorvallen dienen om te gaan. Een gedragscode is tevens een uitwerking (met praktische handreikingen) van de geldende wet- en regelgeving.

Het opstellen van een gedragscode is het resultaat van een proces van bewustwording in de organisatie. Niet zozeer de code zelf, maar het helder krijgen en toetsen van de waarden en normen van de organisatie is de basis voor een integere organisatie.

Deloitte professionals begeleiden u en uw organisatie in de totstandkoming, invoering en verankering van de gedragscode. Hierbij maken wij bijvoorbeeld gebruik van dilemmatrainingen en het Integriteitkompas®.

Vraag een offerte aan

Contact

Tel: +31 (0)88 288 64 10

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.