This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Dilemmatraining

Hoe kan ik dilemma's in mijn organisatie aan de orde stellen?

Het Integriteitkompas® is een hulpmiddel bij dilemmatrainingen. Het is een spel waarmee de discussie over integriteit op gang wordt gebracht. Deloitte professionals begeleiden u en uw organisatie in deze discussie en training.

Met het Integriteitkompas® komen diverse vraagstukken en dilemma's in groepsverband aan de orde. Deloitte professionals kunnen door de keuzes en de argumenten van de deelnemers de beleving van integriteit meten. Denk hierbij aan zaken als:

  • Betrokkenheid en verantwoordelijkheid
  • Betrouwbaarheid en aanspreekbaarheid

De discussie maakt de deelnemers bewust van de kernwaarden en normen die zij hanteren. Ook wordt zichtbaar wat de gedragsnormen in de organisatie zijn en welke voorrang hebben ten opzichte van andere normen en regels.

Het Integriteitkompas® is verkrijgbaar als bordspel en in digitale vorm. De dilemma’s die tijdens het spel worden behandeld zijn toe te spitsen op de specifieke situatie van uw organisatie.

Vraag een offerte aan

Contact

Tel: +31 (0)88 288 64 10

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.