This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Bewustwording integriteit

Hoe werk ik aan de bewustwording van integriteit in mijn organisatie?

Draagvlak en bewustzijn binnen een organisatie zijn belangrijke voorwaarden voor een effectieve uitvoering van het integriteitsbeleid. Om dit te realiseren is het belangrijk dat:

  • het integriteitsbeleid binnen de organisatie bekend is
  • medewerkers actief bijdragen aan de verdere vormgeving van het beleid
  • het belang van integriteit tot diep in de organisatie wordt beleefd

Deloitte begeleidt u bij het creëren van bewustwording en draagvlak voor het integriteitsbeleid binnen uw organisatie. Ons uitgangspunt hierbij is een laagsgewijze benadering.

Bij de uitrol en de verdere vormgeving van het integriteitsbeleid biedt Deloitte ondersteuning met diverse gespecialiseerde diensten:

  • Workshops met de leidinggevenden
  • Dilemmatrainingen
  • Vaardigheidstraining integriteit
  • Workshop met de medewerkers

De resultaten hiervan kunnen als basis dienen voor een gedragscode. Wilt u bewustwording en integriteit inbedden in uw organisatie?

Vraag een offerte aan

Contact

Tel: +31 (0)88 288 64 10

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.