This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Reputation

ReputationHet bewaken van een bedrijfsreputatie gaat vandaag de dag veel verder dan simpelweg damage control. Het is deels een gevolg van de huidige reputatierisico’s, die zijn groter dan gemiddeld. Het risico kan enorm zijn en het moet voor of in ieder geval gelijktijdig met strategische, financiële, operationele en nalevingsrisico’s worden beoordeeld. Een standaardbenadering voor risicobeperking volstaat dus niet.

De professionals van Deloitte kunnen u ondersteunen bij uw risicoaanpak met:

  • Financieel beheer
  • Herwinnen van vertrouwen

Het is de moeite waard te investeren in het beperken van risico's en de gevolgen daarvan voor uw reputatie. Wij weten als geen ander hoe belangrijk uw reputatie is. Wanneer regels ingewikkeld zijn doen zich gemakkelijk incidenten voor. En een incident kan onverhoopt uitmonden in een crisis, waarbij het vertrouwen in een onderneming en haar bestuurders onder druk komt te staan. De uitdaging is uw reputatie hoog te houden.

Financieel beheer

Onze benadering van risicobeperking is tweeledig. Enerzijds richten wij ons op financieel beheer. Is de financiële informatie op orde en zijn de financiële vooruitzichten goed? Belangrijke factoren daarbij zijn naleving van internationale regelgeving, het verwachtingspatroon ten aanzien van het gedrag, en duurzame inkomstenstromen.

Herwinnen van vertrouwen

Anderzijds werken wij aan het herwinnen van vertrouwen in het bestuur en de marktpositie van organisaties. Omdat reputatieschade snel is geleden stimuleren wij het hanteren van hoge ethische en morele standaarden. Voor het herstel van reputatieschade kijken wij ook vooruit.

Waarom Deloitte?

Het precaire evenwicht tussen het voldoen aan verwachtingen en het herstellen van vertrouwen vraagt een multidisciplinaire benadering. Onze dienstverlening is gericht op het verzekeren van betrouwbare gegevens, systemen en processen. Wij zorgen voor toegevoegde waarde door proactief te werken aan het thema reputatie, zowel voor onze cliënten als voor de samenleving als geheel. De cliënten van Deloitte zijn te vinden in Financial Services, Consumer Business, Energy, Resource & Transportation , Manufacturing, Publieke Sector en Technologie, Media en Telecommunicatie.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Download pdf

  • ExternalURL

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.