This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Forensic & Dispute Services

Tijdens een crisissituatie, een onderzoek, of een geschil, moet u snel en met vertrouwen kunnen reageren. Onze uitgebreide sectorervaring en geavanceerde analytische technologie, in combinatie met ons wereldwijde netwerk, stellen ons in staat de hieraan verbonden vraagstukken te doorgronden en op te lossen. Bovendien geven wij waar nodig proactief advies om het risico van toekomstige problemen te verminderen.

De Deloitte-experts leveren:

  • Dispute Services
  • Discovery Services
  • Investigation Services
  • Analytics
  • Advisory

Deloitte Forensic - Dispute Services

Versterk uw positie
Bij complexe, zakelijke geschillen werkt Deloitte samen met organisaties en hun advocaten in verschillende juridische forums en forums voor alternatieve geschillenbeslechtiging, over verscheidene rechtsgebieden heen. Onze cliënten profiteren van onze uitgebreide ervaring als getuigen-deskundigen, onze kennis van financiële analyses, en van onze mogelijkheden tot het kwantificeren van schade en verrichten van onderzoek. Het verschaft hun het noodzakelijke inzicht en begrip, zodat zij in alle fases van een zakelijk geschil sterker staan in hun zaak.

Deloitte Forensic – Discovery Services

Meer dan het onderliggende vraagstuk alleen
Wereldwijd heeft Deloitte in alle sectoren de technologische ervaring om bedrijfsonderzoeken intelligent te kunnen benaderen. Ons inzicht in wat cliënten nodig hebben stelt ons in staat lopende vraagstukken kostendekkend op te lossen, volgens methodes die zeer kritische blikken kunnen weerstaan. Het hiermee ingevoerde proces kan vervolgens ook in de toekomst nog worden toegepast.

Deloitte Forensic – Investigation Services

Handel snel en met vertrouwen
Deloitte biedt u ondersteuning bij het snel en met vertrouwen reageren op regelgeving en daarmee gepaard gaande vraagstukken en maatregelen, of op gevoelige interne onderzoeken naar fraude, corruptie en wangedrag. Wij hebben het wereldwijde netwerk om in combinatie met ons inzicht in lokale bedrijfsculturen en regelgevingsvraagstukken de weg te vinden naar een succesvolle oplosing. U bent daarmee beter voorbereid om uw bedrijf en uw reputatie te beschermen.

Deloitte Forensic – Analytics

Haal het beste uit de waarde van uw gegevens
Tijdens een forensisch onderzoek maakt Deloitte gebruik van haar geavanceerde analytische capaciteit en diepgaande technische ervaring om cliënten te ondersteunen bij het snel en efficiënt afhandelen van vraagstukken. Wij gebruiken een verfijnde analytische aanpak om een beter en vollediger inzicht te verkrijgen in hetgeen is gebeurd en hoe gelijksoortige problemen voorkomen kunnen worden. Wij werken ook proactief samen met cliënten om ondoelmatigheden en anomalieën in hun systemen op te sporen – gericht op kostendekking en het identificeren van potentiële vraagstukken voordat deze zich voordoen.

Deloitte Forensic – Advisory

Bescherm uw reputatie
Deloitte helpt bedrijven hun merknaam en reputatie te beschermen met proactief advies over fraude-, corruptie- en andere bedrijfsrisico’s. Ons wereldwijde netwerk van informatieanalisten en onze hoogwaardige analysetechnologie biedt ons snel en efficiënt inzicht in de risico’s waaraan onze cliënten staan blootgesteld – het levert ze nuttige en bruikbare adviezen op over hun bedrijf.

Waarom Deloitte?

Onze forensische praktijk combineert financieel-technische, juridische kennis en kennis van risk-management met technologische vaardigheden. Wij kunnen dus proactief en reactief omgaan met een breed scala aan potentiële vraagstukken. Onze uitgebreide vaardigheden stellen ons in staat onze cliënten zeer snel te ondersteunen met ervaring, internationale hulpmiddelen en marktinzichten. Wij hebben de tools, de mensen en de ervaring om ondersteuning te bieden en adequaat te reageren op eventuele vraagstukken die zich binnen in uw organisatie voordoen, ongeacht hoe complex. De cliënten van Deloitte zijn te vinden in Financial Services, Consumer Business, Energy, Resource & Transportation , Manufacturing, Publieke Sector en Technologie, Media en Telecommunicatie.

De onderstaande figuur laat onze grote verscheidenheid aan diensten zien op het gebied van Forensic

Forensic and Dispute Services components

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Contact

Gerrie Lenting
Partner
+31 (0)88 288 07 81
GLenting@deloitte.nl
LinkedIn Gerrie Lenting

Arthur de Groot
Partner
+31 (0)88 288 00 30
AHdeGroot@deloitte.nl
LinkedIn Arthur de Groot

Baldwin Kramer
Director
Tel: +31 (0)88 288 72 15
BKramer@deloitte.nl
LinkedIn Baldwin Kramer

Peter Vriend
Director
Tel: +31 (0)88 288 09 97
PVriend@deloitte.nl

e-mail Deloitte Contact met Deloitte
offerteaanvraag bij Deloitte Offerteaanvraag
vestigingen van Deloitte Onze vestigingen

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.