This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Financial crime

Financial crimeFinancial crimeStrengere regelgeving, cliënten die steeds meer integriteit eisen en geraffineerdere vormen van misdaad: het zijn deze factoren die de druk om financiële misdaad aan te pakken groter maken dan ooit, zowel binnen de zakelijke als de publieke sector. Bedrijven moeten hun investeringen veiligstellen, hun reputatie beschermen, zich bezig houden met sancties en voldoen aan informatieverzoeken op basis van regelgeving, en meegaan met de wereldwijde digitalisering.

Toch wordt de huidige aanpak vooralsnog gekenmerkt door een lappendeken aan uiteenlopende en uiteindelijk inefficiënte maatregelen rond compliance. Wij kunnen u helpen uw organisatie te beschermen en verdedigen tegen aan financiële misdaad gerelateerde incidenten die uw reputatie kunnen beschadigen, of - mochten zulke incidenten zich voordoen - om u van heldere adviezen te voorzien over hoe hierop te reageren.

De deskundigen van Deloitte richten zich op:

  • Gegevens
  • Een gecombineerde aanpak
  • Het unieke van de afzonderlijke gevallen
  • Het bekendmaken van onze bevindingen
  • Reputatierisico

Gegevens

Teams die zich bezighouden met het tegengaan van financiële misdaad kunnen met de inzichten die de gegevens opleveren niet alleen aan de verplichtingen voldoen die regelgeving oplegt. Het stelt ze tevens in staat misdadige activiteiten op te sporen die anders misschien onopgemerkt zouden zijn gebleven. Ook de klantenservice kan met deze inzichten worden verbeterd, aangezien voor alle op de klant gerichte activiteiten gebruik zal worden gemaakt van de synergiën die deze aanpak biedt.

Gecombineerde aanpak

Om aan de behoeften van onze cliënten te kunnen voldoen, hebben wij onze professionals bijeengebracht in een ‘Reputation & Financial Crime’-team. Wij zijn overtuigd van een gecombineerde aanpak waarin vraagstukken als governance, forensisch onderzoek , compliance, integriteit en gegevens worden samengevoegd in een geïntegreerde aanpak van risk-management.

Elk geval is uniek

Wij willen de unieke aspecten van de afzonderlijke gevallen begrijpen, inclusief de onderliggende vraagstukken en feiten, om zodoende de beste aanpak te bepalen. Vervolgens combineren wij de collectieve kennis, ervaring, en het oordeel van onze collega's binnen andere Deloitte-diensten (Deloitte Financial Advisory Services, Deloitte Tax en Deloitte Consulting) en het bedrijfsleven over het algemeen, om zo de positie van onze cliënt te ondersteunen.

Het bekendmaken van onze bevindingen

Wij kunnen onze bevindingen georganiseerd en overtuigend bekendmaken, ofwel in een geschreven rapport of als getuige-deskundige in een rechtszaal. Aangezien wij wereldwijd de beschikking hebben over het netwerk van Deloitte memberfirms, kunnen wij onze cliënten waar ook ter wereld ondersteunen.

Reputatierisico

Eenmaal aangetast kan de reputatie van uw bedrijf hier lang schade van ondervinden. Het beheersen van reputatierisico gaat voor 90% om het organiseren van zaken voordat problemen zich voordoen. Hierdoor is het makkelijk, mocht het tóch gebeuren, actie te ondernemen om alles onder controle te houden.

Wij onderscheiden drie types Reputation Risk Services:

  • De kern wordt gevormd door: ‘Crisis & Reputation’, ‘Sanctions & Disputes’ en ‘Remediation & Monitoring’
  • Technisch: ‘Discovery & Risk Analytics’
  • Forensic Advisory Services: ‘Financial Crime Risk Management’, ‘Financial Crime Governance’, ‘Regulatory & Compliance’ en ‘Ethics & Integrity’

 

De onderstaande figuur laat onze grote verscheidenheid aan diensten zien op het gebied van Reputation & Financial Crime Services.
Financial Crime Services

Waarom Deloitte?

Wij geloven in een proactieve, gecombineerde aanpak waarin governance, forensisch onderzoek, compliance, integriteit en data analytics één geheel vormen. Deze geïntegreerde aanpak zal uw financiële informatie verbeteren en de kosten drukken.

Één enkel ‘Reputation & Financial Crime’-team: ervaren, en specifiek opgezet voor de vraagstukken waarmee onze cliënten zich geconfronteerd zien. Het maakt Deloitte tot uw partner bij uitstek voor bescherming van uw reputatie en continuïteit. Wij helpen u de complexe vraagstukken rond financiële misdaad te omzeilen. De cliënten van Deloitte zijn te vinden in Financial Services, Consumer Business, Energy, Resource & Transportation , Manufacturing, Publieke Sector en Technologie, Media en Telecommunicatie.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.