This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Financial Risk Management

Is uw beheersomgeving op orde en kunt u risico’s kwantificeren en managen?

De huidige omstandigheden op de financiële markten en de snelle veranderingen in regelgeving blijken een uitdaging voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de controle en het beheer van alle kwalitatieve en financiële risico's, variërend van markt- tot kredietrisico' en van operationeel tot actuarieel risico. Is uw financieel risicobeheer nog actueel en kunt u uw risico’s becijferen en beheersen?

De dienstverlening van Deloitte op het gebied van Financial Risk Management omvat:

 • Naleving Basel II & III en Solvency II
 • Enterprise risk management, risk governance en risicobereidheid
 • Actuariële en verzekeringsoplossingen
 • Risk management tooling
 • Model validation, model development en model governance
 • Balans- en vermogensbeheer
 • Risicoanalyse en -rapportage en –gegevensbeheer
 • Beheer liquiditeitsrisico
 • Waardering financiële instrumenten

Financial Risk Management (FRM)

Onze professionals hebben ruime ervaring met alle aspecten van financieel risicobeheer. Dit omvat de ontwikkeling en toepassing van strategieën en kaders voor risicobeheer en kwantitatieve risk modelling voor alle risico’s (actuariële, krediet- en marktrisico’s). Deloitte kan u ondersteunen met een breed aanbod adviesdiensten, bijvoorbeeld voor het beleggingsbeleid van een pensioenfonds, de evaluatie en het beheer van actuariële risico's of risico-optimalisering van uw balans.

Basel II en Solvency II

Risk management moet aan nieuwe regelgeving voldoen, besluitvorming verbeteren en resulteren in toegevoegde prestaties en toegevoegde waarde. Onze deskundigen ondersteunen u bij het naleven van de vereisten van Basel II en Solvency II.

Waarom Deloitte?

De deskundigen van Deloitte Financial Risk Management bezitten de financiële kennis en de sectorspecifieke ervaring die ons in staat stelt oplossingen op maat te leveren waarmee ondernemingen deze nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden, marktmogelijkheden kunnen worden gemaximaliseerd en concurrentievoordeel kan worden behaald.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Focus op

 • EMIR en de wijzigingen in de infrastructuur van de derivaten markt
  Het moment dat instellingen EMIR compliant moeten zijn komt dichterbij. Hoewel de wetgeving nog niet tot in alle details is uitgekristalliseerd, hebben instellingen inmiddels voldoende duidelijkheid om richting te geven aan het veranderproces dat nodig is om te voldoen aan EMIR requirements. Een van de uitdagingen is om EMIR inspanningen zoveel mogelijk te combineren met andere compliance uitdagingen zoals MIFID II, AIFMD, etc. Lees meer!
 • IORP II en Personal Pension Plans
  Nieuwe Europese regelgeving is in ontwikkeling voor het creëren van een level-playing field voor pensioenfondsen (IORPs). Dit betreft IORP II (risicomanagement en rapportage) en Personal Pension Plans – een voorstel van EIOPA voor separaat Europees pensioen systeem.
 • Solvency II regelgeving
  Deloitte organiseert elke twee maanden een bijeenkomst over Solvency II regelgeving voor haar klanten in de verzekeringsbranche. Volgende Learning-on-the-Go sessie: ORSA
 • Basel III
  Kern Basel III is dat banken meer kapitaal en liquiditeit moeten aanhouden tegenover uitstaande beleggingen. De regels worden vanaf 2013 geleidelijk ingevoerd en moeten uiteindelijk in 2019 volledig van kracht zijn.

Contact

Twan Kilkens
Tel: +31 (0)88 288 52 19
tkilkens@deloitte.nl
LinkedIn Twan Kilkens

Deloitte spreekt over Basel 3 – IFRS9 

Bezoek het CRD IV
congres op 30/31 oktober

Bekijk programma
Aanmelden


Download pdf

Replicating portfolio

Liquidity measurement and reporting

Liquidity Risk Appetite

Liquidity Stress testing

Learning-on-the-Go sessies

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.