This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Energy, Resource, Transportation (ERT) en commodity-based risk services

Willen energiebedrijven kunnen voldoen aan strategische doelstellingen en verwachtingen van aandeelhouders, dan is risicobeheersing belangrijker dan ooit.

Deloitte biedt gedetailleerde zakelijke en technische kennis op de volgende gebieden:

  • Commodity risk management
  • Enterprise risk management
  • Intellectual property
  • Regulatory compliance risk management
  • Forensic dispute services
  • Security

Commidity risk

Energie-, grondstoffen- en vervoersbedrijven en goederenondernemingen hebben te maken met toenemende concurrentiedruk, terwijl ze opereren in een wereld met sterk schommelende goederenprijzen, toenemende wet- en regelgeving, technisch complexe projecten en groeiende internationale concurrentie.

Enterprise risk management

Bepaalde regels vereisen publicatie van informatie over de rol van het bestuur bij het risicotoezicht. Dit resulteert in de noodzaak van een ondernemingsbrede visie op risico. Intern worden energiebedrijven en gas- en olieondernemingen voor de taak gesteld hun fysieke activiteiten af te stemmen op de handelsactiviteit op de financiële markten.

Intellectueel eigendom

Een van de uitdagingen is het beschermen van intellectueel eigendom met behulp van technologische systemen. Energiebedrijven moeten verantwoord ondernemen en tegelijkertijd hun activiteiten uitbreiden in nieuw opkomende markten.

Beheer van compliancerisico’s

Energiebedrijven hebben geleerd hoe zij moeten opereren onder streng toezicht van regelgevers. Deloitte heeft energiebedrijven geholpen bij het wijzigen van de manier waarop zij voldoen aan snel veranderende wet- en regelgeving. Onderdeel hiervan is het aanpassen van complianceprogramma's en activiteiten gericht op het verbeteren van de bedrijfsresultaten.

Forensic dispute services

Financiële misdaad heeft vele gezichten. Het beschermen van een reputatie gaat veel verder dan het hanteren van ‘damage control’. Deloitte gelooft in een geïntegreerde benadering - een gelijktijdige aanpak van governance, forensische aspecten, compliance, integriteit en gegevensanalyses. Deze geïntegreerde aanpak is gericht op het veiligstellen van strategische, operationele, financiële, wettelijke en menselijke risico's voor nutsbedrijven en olie- en gasondernemingen.

Veiligheid

De Security & Privacy-praktijk van Deloitte is een belangrijke praktijk. Wij hebben sterke technische vaardigheden, zoals hacking, security monitoring, cyber incident response. Daarnaast kunnen wij nutsbedrijven en olie- en gasondernemingen goed ondersteunen bij het vergroten van hun veiligheid door middel van een ‘security transformation’ (roadmap, beleid, procedures, implementatie). Ook beschikken wij over een speciaal team van privacyjuristen met deskundigheid op het gebied van beveiliging.

Waarom Deloitte?

Een belangrijk deel van de grootste energie- en nutsbedrijven ter wereld maakt gebruik van onze verregaande deskundigheid in deze dynamische sectoren. De kracht van onze praktijk ligt in ons wereldwijde bereik en de mogelijkheid cliënten uitzonderlijk gedetailleerde branchekennis te bieden.

Contact

Naam:
Hans Bootsma
Bedrijfsnaam:
Deloitte
Functie:
Director
Telefoonnummer:
+31 (0)88 288 1546
E-mail
HBootsma@deloitte.nl

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.