This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

ISAE3402 en TPM

Zekerheid in de vorm van een ISAE3402 verklaring

Zekerheid over uw dienstverlening kan in belangrijke mate bijdragen aan vertrouwen bij uw cliënten in uw dienstverlening. Deloitte voert als onpartijdige, onafhankelijke en deskundige partij een onderzoek uit naar het stelsel van interne controles in uw bedrijfsprocessen.

Een organisatie heeft (een deel) van haar processen aan u uitbesteed. Voor uw cliënt en zijn accountant is zekerheid over de kwaliteit van uw beheersing van deze processen van belang. Een service auditors rapportage (conform bijvoorbeeld ISAE 3402), of een Third Party Assurance aanpak (TPM) bieden dan duidelijkheid. Deloitte professionals zijn als geen ander gespecialiseerd in deze onderzoeken.

ISAE 3402- en TPM-onderzoeken

Op hoofdlijnen bestaan ISAE 3402- en TPM-onderzoeken uit de volgende activiteiten:

  • Opstellen normenkader en bepaling bereik (SOLL-positie)
  • Inventariseren van de opzet van maatregelen van interne controle en beveiliging (IST-situatie)
  • Analyse van verschillen tussen de aangetroffen situatie en de norm (IST versus SOLL)

Controle door middel van een ISAE3402 verklaring

Een ISAE3402 verklaring is een krachtig instrument voor providers om aan te tonen in hoeverre zij in control zijn over de aan hen uitbestede processen. Vertrouwen van uw klanten in uw dienstverlening leidt ongetwijfeld tot een succesvolle samenwerking tussen u en uw klanten.

Meer informatie over het verkrijgen van een ISAE3402 verklaring

Wilt u meer weten over de manier waarop Deloitte u kan ondersteunen bij het verkrijgen van een ISAE3402 verklaring? Neem dan contact op met Peter Buur via of Mark Seekles. Beide zijn ook te bereiken via telefoonnummer +31 (0)88 288 2888.

Deloitte Third Party Assurance kent de volgende onderdelen:
Data Location Assurance
ISAE3402 en TPM
IT Security Assessments
Cloud Assurance

Contact

Peter Buur
Director
+31 (0)88 288 72 79
pbuur@deloitte.nl
LinkedIn Peter Buur

Mark Seekles
Director
+31 (0)88 288 88 88
mseekles@deloitte.nl
LinkedIn Mark Seekles

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.