This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Third Party Assurance

Third Party Assurance: een solide basis voor vertrouwen

Outsourcing van diensten is de normaalste zaak van de wereld. Bedrijven willen zich richten op hun eigen kernactiviteiten en willen zich niet bekommeren over die activiteiten die andere partijen, de service providers, veel beter voor hen uit kunnen voeren. Wellicht geldt dit ook voor uw klanten.

Deloitte: zichtbare zekerheid over uitbestede processen

Uw klanten blijven echter verantwoordelijk voor hetgeen u uitvoert als service provider. Dit willen uw klanten over het algemeen graag controleren om zekerheid te krijgen over de mate waarin u ‘in control’ bent over de aan haar verleende diensten. Third Party Assurance verklaringen geven u en uw klanten zichtbare zekerheid over uitbestede processen van een onafhankelijke partij. Dit kan zijn voor iedere dienst die is uitbesteed zoals IT of de salaris administratie.

Data Location AssuranceISAE3402 en TPMIT Security AssessmentsCloud Assurance

Deloitte Third Party Assurance kent de volgende onderdelen:
Data Location Assurance
ISAE3402 en TPM
IT Security Assessments
Cloud Assurance

Contact

Deloitte Risk Services
Tel: +31 (0)88 288 28 88

Lees ook

  • ExternalURL
    Third Party Assurance, een solide basis voor vertrouwen
    Gebruik een Third Party Assurance (TPA) rapportage om zekerheid te verkrijgen over de kwaliteit van uitbestede bedrijfsprocessen

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.