This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Data Locatie Assurance

Zekerheid over de locatie van data in de Cloud

Cloud Computing biedt organisaties vele mogelijkheden. Kosten besparingen, snelle implementaties van systemen en de mogelijkheid om alleen te betalen voor hetgeen een organisatie echt gebruikt is slechts een greep uit deze mogelijkheden.

Risico’s Cloud computing

Eén van de belangrijkste risico’s op het gebied van Cloud computing heeft betrekking op de locatie van data in de Cloud. Voor veel bedrijven is het van essentieel belang dat bepaalde data niet buiten de Europese Unie mag komen, dat ze moeten voldoen aan export regelgeving die verbiedt dat data naar bepaalde regio’s verplaatst wordt etc. etc. Zeker voor overheden geldt dat er strenge eisen zijn over de locatie van de data van deze overheden.

Oplossing Deloitte

Betekent dit dat uw klanten geen confidentiële data bij u in de Cloud zullen plaatsen? Dat hoeft niet het geval te zijn. Deloitte geeft u de mogelijkheid om aan uw klanten aan te tonen waar hun data zich bevindt!

Deloitte heeft als eerste partij een innovatieve methode ontwikkeld op basis waarvan zij zekerheid kan geven over de locatie van data in de Cloud. Dit wordt gedaan door op continue basis de Cloud infrastructuur te monitoren en te rapporteren indien data naar een locatie kan worden verplaatst die zich buiten de zone bevindt waar u de data eigenlijk wilt houden.

Meer informatie over Data Locatie Assurance

Wilt u meer weten over de capaciteiten van Deloitte op het gebied van het Cloud Assurance, neem dan contact op met Hans Bootsma of via telefoonnummer +31 (0)88 288 2888.

Cloud Assurance begint bij data locatie, data locatie begint met Assuring the Cloud

Deloitte Third Party Assurance kent de volgende onderdelen:
Data Location Assurance
ISAE3402 en TMP
IT Security Assessments
Cloud Assurance

Contact

tel: 31 (0)88 288 2888

Hans Bootsma

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.