This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Controls assurance

Technische informatiesystemen kunnen nog zo geavanceerd zijn, ze zijn niet feilloos. Om sterk uiteenlopende redenen zullen ze van tijd tot tijd onvolledige, onnauwkeurige en onjuiste gegevens opleveren. Bij toenemende bezorgdheid over deugdelijk IT-governance, veiligheidsdreigingen, twijfels over de kwaliteit van gegevens en privacywetgeving, moeten organisaties nu meer dan ooit waarborgen bieden voor de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie en de onderliggende systemen.

De professionals van Deloitte Information & Control Assurance richten zich op het identificeren en beperken van risico’s die invloed hebben op interne systemen, bedrijfsprocessen, projecten, applicaties, gegevens en derden.

Deloitte heeft uitgebreide ervaring met:

  • De IT-ondersteuning bij de jaarrekeningcontrole en SOX
  • Beoordelen van veiligheid van applicaties
  • Beoordelen van beheersmaatregelen voor bedrijfsprocessen
  • Assurance bij de kwaliteit van projecten
  • Third-party assurance

Beheersmaatregelen voor bedrijfsprocessen

Betere beheersmaatregelen verhogen de kwaliteit van de onderneming. Voor een onderneming is de controle over risico's een voorwaarde voor blijvend succes. Daarnaast helpt dit kosten te besparen, meer omzet te genereren, activa veilig te stellen en te voldoen aan wet- en regelgeving. Ondeugdelijke beheersmaatregelen kosten geld, verspillen middelen, maken de organisatie kwetsbaar, zorgen voor hogere compliancekosten en leiden de aandacht van het management af van het besturen van de onderneming.

Assurance

Wanneer het management weet dat de juiste beheersmaatregelen getroffen zijn, kan hierop worden vertrouwd om de risico’s die worden genomen te beheersen. In uitdagende tijden moeten zelfs de meest volgroeide organisaties zorgvuldig afwegen of hun beheersmaatregelen relevant en efficiënt zijn, en of deze aan de heersende behoeften kunnen worden aangepast.

Waarom Deloitte?

Onze betrokken teamleden bieden de unieke combinatie van diepgaande technische kennis en een achtergrond in risico- en controlemaatregelen. Dit stelt ons in staat effectief aan de slag te gaan met de compliance-, operationele en de IT-functies van een onderneming. Deloitte heeft tools ontwikkeld (o.a. voor SAP en Oracle) die ons in staat stellen veiligheid en controlemaatregelen efficiënt te valideren. De cliënten van Deloitte zijn te vinden in Financial Services, Consumer Business, Energy, Resource & Transportation , Manufacturing, Publieke Sector en Technologie, Media en Telecommunicatie.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.