This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Initieel verkooponderzoek

Vroegtijdig issues signaleren om tijd en kosten te besparen

Deloitte kan in de voorbereidingsfase van het verkoopproces initieel onderzoek verrichten.
In dit zogeheten ‘vendor assistance onderzoek’ analyseren we een aantal zaken die mogelijk een grote impact hebben op de waardering, de transactiestructuur en het besluit om het transactieproces voort te zetten. Het initieel verkooponderzoek geeft vaak richting aan het vendor due diligence dat in een later stadium wordt uitgevoerd.

Een geïntegreerde benadering dé basis voor een succesvolle transactie
Ook bij het initieel verkooponderzoek staat de geïntegreerde benadering van Deloitte voorop en kunnen we onze fiscale-, pensioen-, IT-, commerciële- en anderen specialisten inzetten.

Doelstellingen van het initieel verkooponderzoek:

  • Inventarisatie van de belangrijkste informatiebehoeften. De benodigde informatie wordt bepaald, verzameld en georganiseerd in een data room
  • Bepalen of er behoefte is om pro-forma cijfers en/of een overnamebalans op te stellen en, indien nodig, het leveren van ondersteuning daarbij
  • Uitvoeren van de belangrijkste analyses (zoals de ontwikkeling van de genormaliseerde resultaten) en identificatie van de belangrijkste risico’s
  • Adviseren over de vraag hoe met de belangrijkste bevindingen omgegaan kan worden
  • Concluderen of een onderneming (of bedrijfsonderdeel) werkelijk gereed is voor verkoop
  • Identificeren welke stappen nodig zijn om de onderneming verkoopklaar te maken
  • Bepalen van een optimale (fiscale) transactiestructuur

De deskundigheid en onafhankelijkheid van Deloitte garanderen u optimale begeleiding bij uw verkoopproces.

Vraag een offerte aan

Contact

Jos Andriessen
Partner
Tel: +31 (0)88 288 05 19

M&A professionals

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.