This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Postacquisitiebegeleiding

Synergie tijdens en na de overname

Vaak zijn schaalvoordelen een belangrijke redenen voor het doen van een acquisitie, deze leiden tot kostenvoordelen en omzet synergie. Dergelijke voordelen leiden tot een hogere aankoopprijs. Een succesvolle integratie van de onderneming is een vereiste om deze voordelen te realiseren. Maar integratietrajecten kunnen zeer complex zijn. Om de overname doelstellingen te halen heeft Deloitte gespecialiseerde integratieteams die u begeleiden om synergie te realiseren en ten volle te benutten. Zij zorgen er ook voor dat de business tijdens de integratie optimaal kan continueren.

Goede voorbereiding en communicatie bepalen het succes
Wij weten uit ervaring dat een succesvol integratietraject al tijdens het overnameproces wordt voorbereid. Om de overname succesvol te maken biedt Deloitte een uitgebreide postacquisitie-begeleiding. Continue communicatie naar alle betrokkenen is belangrijk om onzekerheid over de toekomst te verminderen. Onze gespecialiseerde aanpak en samenwerking leidt tot focus, formulering van realistische doelstellingen en betrokkenheid van de mensen die na de overname de integratie daadwerkelijk moeten waarmaken.

Deloitte biedt specifieke expertise en middelen
Met postacquisitie-begeleiding ondersteunen en adviseren de specialisten van Deloitte u bij het voorbereiden en doorlopen van het gehele integratietraject.

Deloitte biedt specifieke expertise en middelen voor:

  • Programmamanagement
  • Strategische blauwdruk
  • Realisatie van synergie (kostenreducties)
  • 360º Communicatie en verandermanagement
  • Commerciële integratie (markten en producten)
  • Functionele (en operationele) integratie

Ook bij postacquisitie-begeleiding stelt Deloitte een multidisciplinair, en desgewenst internationaal, team samen. Afhankelijk van het integratietraject versterken we ons team met industrie-expertise.

Verricht Deloitte ook de acquisitie due diligence voor u, dan kunnen de teams vroegtijdig samenwerken om alvast een 100-dagenplan op te stellen. Zo haalt u optimaal rendement uit onze dienstverlening.

Vraag een offerte aan

Contact

Vincent Oomes
Partner
Tel: +31 (0)88 288 12 16

M&A professionals

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.