This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Supply Chain Management

Bedrijven die goederen afzetten op de Russische markt krijgen vaak te maken met complexe importprocedures. Een goed distributiemodel voor de Russische markt is dan essentieel. Zo kan bijvoorbeeld een Russische ‘green channel’ procedure kansen bieden voor bedrijven die hun producten op de Russische markt brengen. Deloitte-specialisten van de Rusland Desk weten waar die kansen liggen.

Distributiemodel
Veel handelsondernemingen besteden de Russische importprocedures uit aan een onafhankelijke Russische distributeur. Sinds de Russische douaneautoriteit de grensformaliteiten heeft aangescherpt, kent dit distributiemodel een aantal belangrijke nadelen.
Vaak weten handelsondernemingen namelijk niet hoe onafhankelijke Russische distributeurs omgaan met de douaneformaliteiten. Het risico hiervan is dat hun producten mogelijk ‘grijs’ worden ingevoerd en er dan te weinig Russische douanerechten en BTW worden betaald. Bij ‘grijze’ invoer, is echter ook de handelsonderneming direct aansprakelijk voor importheffingen die de onafhankelijke distributeur te weinig heeft afgedragen.

Aanscherping douaneformaliteiten
De Russische douaneautoriteit bestrijdt deze ‘grijze’ invoer met aangescherpte importformaliteiten. Dit kan leiden tot onverwachte discussies over de douanewaarde van goederen, tijdrovende informatieverzoeken en lange wachttijden aan de Russische grens. Dit met een reëel risico op hogere kosten en importheffingen.

Green Channel
Het is daarom noodzakelijk of tenminste raadzaam om te kijken hoe uw handelsonderneming deze risico’s beheersbaar kan maken. U kan kiezen voor volledige zeggenschap en het importproces weer volledig in eigen handen nemen. Het aanvragen van een Russische ‘green channel’ procedure is dan een interessante mogelijkheid. Veel formaliteiten kunnen dan vooraf worden afgestemd met de Russische douaneautoriteit. Voor een aantal productgroepen bestaan zelfs verkorte procedures.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheden in Rusland, dan zijn daar enige voorwaarden aan verbonden. Waarschijnlijk moet het bestaande distributiemodel hierop worden aangepast. Onze specialisten van de Rusland Desk kunnen u hierbij helpen. Zij assisteren u bij het zoeken naar een passend distributiemodel en het opzetten van een fiscaal vriendelijke importstructuur.

Contact

Remko van den Reek
Tel: +31 (0)88 288 47 53

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.