This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Vendor Due Diligence

Wanneer u in het verkoopproces meerdere aspirant kopers verwacht, is het zinvol om vooraf een vendor due diligence uit te voeren. Naast een uitstekende voorbereiding, geeft de rapportage aan aspirant kopers grondige en objectieve informatie over uw onderneming. Hierdoor kan men met beperkt eigen onderzoek een kwalitatief hoogwaardige en vergelijkbare bieding uitbrengen.

Het geeft u controle over het verkoopproces en versterkt de geloofwaardigheid van de informatie.

Het Vendor Due Diligence onderzoek

Bij een vendor due diligence behoeft de onderneming slechts eenmaal grondig onderzocht te worden. Dit is efficiënt en beperkt de noodzaak om aan een aspirant koper vroegtijdig exclusiviteit te verlenen waardoor meerdere partijen tot lang in het verkoopproces kunnen worden gehouden. Bovendien neemt u als verkoper als eerste kennis van de due diligence bevindingen waarmee op voorhand negatieve aspecten kunnen worden gerepareerd of op een juiste manier worden geadresseerd in het verkoopproces. Daarmee wordt voorkomen dat u door aspirant kopers tijdens het proces wordt verrast.

De Vendor Due Diligence aanpak

Het vendor due diligence rapport dient te voldoen aan de informatiebehoeften van alle betrokkenen voor zowel strategische als financiële aspirant kopers (waaronder managementteams, aandeelhouders, financiers en adviseurs). Daarom geeft het rapport informatie over een breed scala van aspecten van de onderneming, zoals:

  • De commerciële omgeving en de positie van de onderneming daarin
  • Producten, cliënten en leveranciers, organisatie, belangrijke processen en IT
  • Financiële situatie, prognoses, kansen en risico’s
  • Fiscale situatie en risico’s
  • Pensioenregelingen
  • Vastgoed
  • Treasury en risicomanagement

Het vendor due diligence onderzoek resulteert in één geïntegreerd rapport van bevindingen.

Waarom Deloitte?

Wij hebben diverse experts in huis. U haalt dan ook optimaal rendement uit het vendor due diligence door de specialisten van Deloitte ook in te schakelen voor andere vormen van ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van het informatiememorandum, de waardering van de onderneming, becommentariëren van de koop/verkoopovereenkomst en, ingeval van afsplitsing van de onderneming uit een groep, het posttransactie carve-out of integratie plan.

Vendor due diligence is onderdeel van Transaction services, net als:
Restructuring Services
Acquisition due dilligence

Vraag meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.