This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Restructuring Services

In deze onzekere economische tijden dreigen steeds meer ondernemers in financiële problemen te komen. Stakeholders van deze ondernemingen zijn dan op zoek naar onafhankelijk advies. Wij bieden een breed scala aan restructuring services aan en ondersteunen stakeholders bij het doorvoeren van een herstructureringsplan. Bij ondernemingen in financiële problemen zijn vaak een aantal fasen te onderscheiden, waarbij de meest effectieve hulp kan worden geboden indien onze restructuring specialisten zo vroeg mogelijk in het proces worden betrokken, deze fasen zijn:

Afnemende winstgevendheid

Een afnemende winstgevendheid kan het eerste signaal zijn van mogelijke financiële stress. Dit kan worden veroorzaakt door externe factoren (markt bewegingen) of interne factoren (explosieve groei, verkeerde strategische beslissingen, mislukte overnames).

Schenden van leningsvoorwaarden

Wanneer een afnemende winstgevendheid omslaat in een verliessituatie kan het voorkomen dat de onderneming niet meer kan voldoen aan de afgesproken leningsvoorwaarden waardoor verstrekte leningen direct opeisbaar kunnen worden en er een directe liquiditeitsbehoefte ontstaat.

Liquiditeitsproblemen

Bij een aanhoudende verliessituatie en beperkte mogelijkheden tot additionele financiering kan er druk komen te staan op de aanwezige liquiditeit waardoor betalingen aan crediteuren moeten worden uitgesteld en levering van goederen in gevaar kan komen met als gevolg een mogelijke stop van de operationele activiteiten.

Going concern risk

Wanneer het uitstellen van betalingen aan crediteuren niet meer tot de mogelijkheden behoort en de salarissen niet meer voldaan dreigen te kunnen worden, wordt het voortbestaan van de onderneming twijfelachtig en is er een groot risico op insolventie van de onderneming.

De Restructuring Services  aanpak

Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt er doorgaans begonnen met het opstellen van een korte termijn cash flow projectie eventueel gevolgd door een ‘independent business review’ waarbij een onafhankelijke analyse wordt gemaakt op de drie deelgebieden (Strategie, Operationeel en Financieel) die in de visie van Deloitte Restructuring Services aan de basis staan van elke herstructurering. Nadat de situatie in kaart is gebracht, trachten wij met alle stakeholders tot een oplossing te komen voor de herstructurering van de onderneming.

Waarom Deloitte?

Ons restructuring team werkt volledig onafhankelijk van alle stakeholders zodat er een objectieve en volledig transparante relatie bestaat met onze cliënten.
Indien nodig, werkt het Restructuring Services team volledig geïntegreerd met onze debt advisory, tax, real-estate en consulting specialisten binnen Deloitte zodat wij assistentie kunnen verlenen die volledig is afgestemd op de situatie bij de cliënt.

Restructuring Services is onderdeel van Transaction services, net als:
Vendor due diligence
Acquisition due diligence

Vraag meer informatie aan

Lees ook

  • ExternalURL
    Commissarissen debatbijeenkomst “De dos en don’ts bij een organisatie in crisis”
    Je moet weten wat voor positie banken kunnen innemen in een crisissituatie.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.