This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Transaction Services

Haal het beste uit uw fusie of overname

Wanneer er gedegen financieel inzicht nodig is in een onderneming, bij aankoop of herfinanciering dan wel herstructurering, maar ook bij de voorbereiding van een verkoop is deskundige ondersteuning en onderzoek noodzakelijk. Bestaande problemen en benodigde voorbereidende acties komen dan vroegtijdig aan het licht.

Haal het beste uit uw fusie of overname door ons in te schakelen voor:

Vendor Due Diligence

Een onafhankelijk vendor due diligence biedt meerwaarde wanneer bij verkoop van een onderneming of carve-out meerdere kopers interesse tonen. Een Deloitte vendor due diligence rapport verschaft betrouwbare en onafhankelijke informatie aan de aspirant kopers en voorkomt dat de onderneming een onderzoek door meerdere kopers moet ondergaan. De verkoper behoudt de regie over het verkoopproces en ontvangt biedingen van hogere kwaliteit en betere vergelijkbaarheid. De noodzaak om in een vroegtijdig stadium exclusiviteit te verlenen neemt af en het onderzoek voorkomt dat de aspirant kopers u met nieuwe feiten verrassen. 
Meer over Vendor Due Diligence.

Restructuring Services

Wanneer een onderneming in zwaar weer verkeert, kunnen de experts van Deloitte Restructuring Services ondersteuning bieden. Door het opstellen van bijvoorbeeld een korte termijn liquiditeitsplanning dan wel een volledig turn-around plan, kan het management zich richten op haar primaire taak van het leiden van de onderneming terwijl de experts van Deloitte zich focussen op de communicatie met stakeholders en het opstellen van de noodzakelijke financiële rapportages. 
Meer over Restructuring Services.

Acquisitie Due Diligence

Tijdens een overnameproces is snel een diepgaand inzicht nodig in de te acquireren onderneming. Deloitte’s acquisitie due diligence levert in korte tijd een objectief beeld van de performance van de onderneming. Wij voegen financiële, fiscale en verdere expertise toe aan het team. De Deloitte specialisten werken nauw samen en leveren een passend advies, inclusief synergie analyse, voor ieder transactieproces. 
Meer over Acquisitie Due Diligence.

De Transaction Services aanpak

Due diligence is maatwerk, evenals restructuring en wij zorgen voor een passend proces. De omstandigheden en de wensen van de opdrachtgever zijn ons uitgangspunt in de reikwijdte van het onderzoek. Een team van gespecialiseerde adviseurs maakt één geïntegreerd rapport voor alle betrokken disciplines en landen.

Waarom Deloitte?

Het Deloitte Transaction Services team levert onafhankelijk financieel advies aan investeerders, ondernemers en grote multinationals. Zij vertrouwen op onze deskundige ondersteuning bij fusies en overnames, zowel nationaal als internationaal. Deloitte loopt voorop als het gaat om gedegen due diligence onderzoek bij complexe transacties.

Transaction services kent de volgende onderdelen:
Vendor Due Diligence
Restructuring Services
Acquisition Due Diligence

Vraag meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.