This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Acquisition Due Diligence

Een overname doet u niet iedere dag en tijdens een acquisitieproces komen er in korte tijd veel vragen op u af over de onderneming die u wilt kopen. Onvoldoende kennis van specifieke transactierisico’s kan er toe leiden dat zaken over het hoofd worden gezien en pas na de aankoop boven water komen. Daarnaast kunt u hierdoor de juiste argumenten missen tijdens het onderhandelingsproces. In beide gevallen komt u er te laat achter dat u teveel heeft betaald voor de onderneming of, erger nog, de overname wellicht liever niet had gedaan.

De vraag “wat kopen we nu daadwerkelijk?” staat centraal bij acquisitie due diligence. Het onderzoek van Deloitte richt zich doorgaans op verschillende aandachtsgebieden om deze vraag te kunnen beantwoorden:

  • De markt en de positie van de onderneming hierin
  • Financiële prestaties en trends, per segment of land
  • Financiële positie en de ontwikkeling van werkkapitaal
  • Fiscale situatie en risico’s
  • Pensioenregelingen en resulterende verplichtingen
  • IT en operationele processen
  • Vastgoedsituatie
  • Cashflow- en risicomanagement

Onderzoek naar risico’s, financiële prestaties en meer

Deloitte’s acquisitie due diligence geeft u snel een objectief beeld van de financiële performance van de onderneming. De uitkomsten van het onderzoek geven richting aan diverse aspecten van de acquisitie. Denk bijvoorbeeld aan de structurering van de transactie, de waardering van de onderneming, de financiering van de transactie, de koop- en verkoopovereenkomst en het postacquisitie-integratieplan. Het due diligence onderzoek resulteert in één geïntegreerd rapport van bevindingen.

De Acquisition Due Diligence aanpak

Geen enkel proces is hetzelfde en daarom vraagt iedere transactie een eigen aanpak. Reeds met verkoper gemaakte afspraken zijn bijvoorbeeld van belang voor het due diligence onderzoek, maar ook de wijze van financiering en beoogde voortzetting van de onderneming na overname bepalen de vereiste diepgang en benodigde doorlooptijd. Daarom bepalen uw doelstellingen met betrekking tot de voorgenomen transactie hoe het acquisitie due diligence proces wordt ingericht.

Waarom Deloitte?

Onze multidisciplinaire aanpak geeft u een goed inzicht in de onderneming en de juiste argumenten in het onderhandelingsproces. Wij behoeden u voor verrassingen achteraf.

Acquisition due diligence is onderdeel van Transaction services, net als:
Vendor Due Diligence
Restructuring Services

Vraag meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.