This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Real Estate Valuations

De verslechterde economische omstandigheden en de onzekerheid over toekomstige economische ontwikkelingen zorgen voor terughoudendheid op de vastgoedmarkt. Daarnaast eisen financiers uitgebreide en goed onderbouwde taxatierapporten van onafhankelijke taxateurs. Een professionele aanpak is daarom van belang. Het Real Estate Valuations team, met onze specifieke marktkennis en expertise kennen de kansen en bedreigingen in deze markt.

Specifieke marktkennis

Door toename van verschillende typen vastgoedfondsen ontstaat er steeds meer behoefte aan specifieke marktkennis, bijvoorbeeld over horeca, kantoren, winkelcentra, hotels, wonen of parkeerfaciliteiten. Wij beschikken over kennis van de meest recente marktontwikkelingen, regulering en de daaraan verbonden consequenties.

Team

De vastgoed taxateurs van het Real Estate Valuations team zijn gecertificeerd door VastgoedCert (RT) en het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). Bovendien zijn onze taxateurs allround vastgoedadviseurs die ook een visie hebben op andere, niet-specifieke taxatieaspecten van vastgoed.

Taxatierapporten

Wij leveren maatwerktaxaties voor onder andere aan- en verkoop, (her-) financieringsdoeleinden, disputen, fusies, overnames en jaarrekeningen. Cliënten eisen uitgebreide en goed onderbouwde rapporten van onafhankelijke taxateurs. Wij hebben kennis van en ervaring met alle mogelijke taxatietechnieken. Onze research en uitgebreide Real Estate Valuations taxatiedatabase met actuele vastgoedmarktinformatie en transacties verzekert dat u de juiste, onderbouwde rapporten heeft.

Cliënten

Wij adviseren een breed scala aan partijen, zoals financiers, vastgoedbeleggers, publieke partijen en multinationals.

De Real Estate Valuations aanpak

In overleg met u stellen wij een projectaanpak voor de taxatie vast. Onderdelen in de projectaanpak zijn de samenstelling en presentatie van het team; duidelijke afspraken en vastlegging van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden; duidelijkheid over proces, planning en rapportage; een heldere objectieve visie ten aanzien van het vraagstuk en een uiteenzetting over onze persoonlijke aanpak, heldere communicatie en slagvaardig projectmanagement.

Waarom Deloitte?

Vanzelfsprekend werken wij conform onze beroepsnormen wat betreft betrouwbaarheid, discretie en geheimhouding. Binnen en buiten Europa beschikken wij over een bijzonder goed geïntegreerd netwerk en daarnaast kenmerken wij ons door de waarden van onze organisatie: integriteit, respect, passie voor perfectie, persoonlijke groei, snelheid, degelijkheid, creativiteit, vasthoudendheid en oog voor detail.

Real Estate Valuations is onderdeel van Real Estate Advisory, net als:
Real Estate Strategy
Real Estate Development & PPP
Real Estate Finance and Transactions

Vraag meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.