This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Real Estate Advisory

Bij complexe vraagstukken en uitdagingen heeft u een partner nodig die de grond- en vastgoedmarkt door en door kent.

Bij complexe vraagstukken en uitdagingen heeft u een partner nodig die de grond- en vastgoedmarkt door en door kent. Bijvoorbeeld bij het verbeteren van de performance van vastgoedondernemingen, project- en gebiedsontwikkeling, het afstoten en aankopen van vastgoed, het aantrekken van vastgoedfinanciering en taxaties van vastgoedportefeuilles.

De Deloitte Real Estate consultants leveren maatwerk en helpen u bij:

Real Estate Strategy

Het structureel verbeteren van de performance van uw vastgoedonderneming vraagt om een kritische sparringpartner. Wij helpen bij vragen over uw strategie, organisatie en vastgoedportefeuille.
Meer over Real Estate Strategy.

Real Estate Development & PPP

De specialisten van Development & PPP bieden ondersteuning aan publieke- en private instellingen bij project- en gebiedsontwikkeling, locatiekeuze, het beheer van gebieden en gebouwen en bij het maken van de afwegingen om in (her)ontwikkeling te participeren.
Meer over Real Estate Development & PPP.

Real Estate Finance & Transactions

Het afstoten en aankopen van vastgoed en het aantrekken van vastgoedfinanciering zijn complexe zaken. Wij adviseren publieke én private partijen bij het opstellen van business cases voor Publiek Private Samenwerkingen en zorg projecten, alsmede bij het aantrekken van (project) financiering.
Meer over Real Estate Finance & Transactions.

Real Estate Valuations

Onze RICS en VastgoedCert gecertificeerde vastgoed taxateurs leveren maatwerktaxaties van vastgoedportefeuilles voor onder andere aan- en verkoop, (her-) financieringsdoeleinden, fusie, overname en de jaarrekening.
Meer over Real Estate Valuations.

De Real Estate Advisory aanpak

Onze Real Estate consultants denken met u mee en bieden oplossingen, structuren en nieuwe alternatieven. Daar waar nodig begeleiden wij u ook bij de implementatie.

Waarom Deloitte?

Wij adviseren (internationale) institutionele vastgoedbeleggers, real estate investment managers, woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgpartijen, bouwondernemingen (inclusief toeleveranciers) overheden en bedrijfsleven. We kennen de markt, haar dynamiek en het netwerk. We weten wat onze publieke en private opdrachtgevers bezig houdt en zijn daardoor in staat snel tot de kern te komen.

Real Estate Advisory kent de volgende onderdelen:
Real Estate Strategy
Real Estate Development & PPP
Real Estate Valuations
Real Estate Finance & Transactions

Vraag meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.