This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Pensions M&A

Partijen kunnen tijdens overnames geconfronteerd worden met complexe vraagstukken op het gebied van pensioen en uitgestelde personeelsbeloningen, vooral in deze tijden van onrust op de financiële markten. Daarnaast vinden kopers het na afronding van een transactie vaak een uitdaging om pensioen issues op te lossen en een solide uitvoering op te zetten voor de van kracht zijnde regelingen.

Onze M&A Pensions experts helpen bij:

Advisering gedurende de gehele M&A cyclus

Het M&A Pensions team heeft uitgebreide ervaring met zowel het verrichten van acquisitie en verkoop due diligence onderzoeken, als met het assisteren bij pensioenvraagstukken na afronding van een transactie. Onze kennis en expertise op deze gebieden is leidend in de markt.

Acquisitie en verkoop due diligence

Gedurende due diligence onderzoeken kunnen de vraagstukken op het gebied van pensioenen complex zijn. Daarom helpen wij u bij:

  • Het verkrijgen van inzicht in welke pensioenregelingen en uitgestelde personeelsbeloningen van kracht zijn
  • Het verkrijgen van inzicht in de financiële risico’s van de betreffende regelingen (balans, lasten en cash)
  • Het begrijpen hoe deze financiële risico’s meegenomen kunnen worden in het onderhandelingsproces en bij het opstellen van de juridische documenten
  • Het identificeren van mogelijke pensioen issues na afronding van de transactie (bijvoorbeeld voor wat betreft uitvoering van de regelingen)

Assistentie na afronding van een transactie

Het is zaak om na afronding van een overname pensioen issues actief en effectief op te pakken:

  • Het opzetten van een solide uitvoering van regelingen na een transactie, zeker in geval van een fusie of carve-out
  • Reductie en/of stabilisatie van pensioenpremies of de impact van IFRS en de hieruit volgende volatiliteit voor de financiële cijfers
  • Reductie van de operationele kosten en tijdsbesteding op pensioengebied voor de onderneming
  • Optimalisatie en/of rationalisatie van het ontwerp of de uitvoering van pensioenregelingen

De Pensions M&A aanpak

Het is van groot belang de financiële risico’s van regelingen tijdens overnameprocessen in kaart te brengen en te zien hoe deze risico’s meegenomen moeten worden bij (prijs)onderhandelingen. Wij identificeren (implementatie) issues op pensioengebied voor het afsluiten van een transactie, om verrassingen na een overname te vermijden. Verder zorgen wij voor het inregelen van een solide uitvoering van regelingen na een transactie en het actief oppakken van pensioen issues.

Waarom Deloitte?

Wij hebben uitgebreide ervaring met het verrichten van acquisitie en verkoop due diligence onderzoeken, begrijpen hoe corporate M&A teams en private equity huizen opereren en kunnen effectief met hen communiceren en samenwerken. Wij hebben veel bedrijven geholpen bij het uitwerken en de implementatie van hun pensioenstrategie na een overname, ook in geval van fusies en carve-outs.

Pensions M&A is onderdeel van Deloitte Pension Advisory net als:
Corporate Pension Advisory
Pension Accounting
Pension Fund Services

Vraag meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.