This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Pension Fund Services

Elk pensioenfonds heeft haar eigen unieke behoefte aan ondersteuning. Soms is die behoefte urgent, soms latent. De ene keer operationeel van aard, de andere keer strategisch. Soms op het actuariële vakgebied, steeds vaker ook fiscaal/juridisch en financieel van aard.

Thema’s die actueel zijn voor pensioenfondsen en waar wij u bij helpen zijn:

  • Inrichting van de organisatie van het fonds
  • Risk management en governance aspecten
  • Bestuursondersteuning
  • Continuïteitsanalyses
  • Premiestelling en indexatie
  • Audits op administratie en beleggingen
  • Selectie van leveranciers

Governance en risicobeheer

Pensioenfondsen krijgen veel te verduren. Door de snelle ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving, complexer wordende informatiestromen en een toename van uitbestede activiteiten en kritische stakeholders worden pensioenfondsen geconfronteerd met een groeiende hoeveelheid van uitdagingen rondom governance en risicobeheer.

Uitvoering

Ook op uitvoeringsgebied staan pensioenfondsen voor uitdagingen. Zo zal de pensioenwet aangepast worden op de gevolgen van het pensioenakkoord. Fondsen zullen hun regeling hierop moeten aanpassen. Ook lopen contracten met externe administrateurs of vermogensbeheerders vaak op een teleurstelling uit op het vlak van commitment en performance.

De Pension Fund Services aanpak

U vertelt ons niet alleen welke diensten u nodig heeft, maar u krijgt ook invloed op hoe die diensten worden uitgevoerd. U bepaalt de aanpak en voor een belangrijk deel daarmee ook de doorlooptijd van de opdracht en de kosten. Wij leveren onder elke omstandigheid professionals die zorgvuldig maar ook pragmatisch kunnen zijn en we hebben experts op diverse gebeiden: actuarieel,  beleggingen, technisch, projectmanagement, implementatie, veranderingstrajecten en meer.

Waarom Deloitte?

Bij de advisering van pensioenfondsen staat een efficiënte en effectieve organisatiestructuur, risk management en governance centraal. Wij profileren ons op strategische bestuursondersteuning zonder de financiële en actuariële aspecten van pensioenfondsen uit het oog te verliezen.

Pension Fund Services is onderdeel van Deloitte Pension Advisory, net als:
Corporate Pension Advisory
Pension Accounting
Pensions M&A

Vraag meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.