This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Pension Accounting

Het volledige proces van pensioenwaarderingen en de aggregatie van de waarderingsresultaten in de jaarrekening vergt interactie tussen de onderneming, de verzekeraar of pensioenfonds, de actuaris en de accountant van de onderneming. Wij kunnen in overleg met u het voortouw nemen om het complete waarderingsproces in te richten. Waarbij wij alle verantwoordelijkheden van de betrokken partijen op elkaar afstemmen, zodat uw onderneming hier geen zorgen meer over heeft.

Wij bieden de volgende diensten:

Waarderingen voor de jaarrekening

Door ons omvangrijke klantenbestand hebben wij veel ervaring met pensioenwaarderingen in de meest voorkomende pensioen accounting standaarden. Het efficiënt en effectief inrichten van het waarderingsproces stelt ons in staat waarderingen uit te voeren tegen concurrerende tarieven. Wij leveren kwalitatief hoogstaande actuariële rapportages.

Interpretaties van pensioen accounting standaarden

Onze samenwerking met het Deloitte IFRS Centre of Excellence stelt ons in staat om snel interpretaties van verschillende pensioen accounting standaarden af te stemmen. Het risico van kostbare discussies en last-minute veranderingen tijdens de audit wordt hierdoor gereduceerd.

Wijzigingen van wet- en regelgeving

Met ingang van 1 januari 2013 zullen ondernemingen die rapporteren op basis van IFRS moeten voldoen aan de herziene IAS 19. Deloitte is betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze standaard. Wij kunnen u voorbereiden op de impact van deze herziene standaard op de jaarrekening van uw onderneming. Zie ook www.deloitte.nl/IAS19R.

Strategische accounting advisering

Wij adviseren omtrent wijzigingen van uw pensioenregeling teneinde de accounting consequenties van uw regeling te beperken (zoals een wijziging van DB naar DC). Ook begeleiden wij het proces om de pensioen accounting resultaten uit uw jaarrekening volgens een andere accounting standaard op te stellen, waarbij wij inzicht verschaffen in de verschillen tussen de betreffende accounting standaarden.

De Pensioen Accounting aanpak

Het gehele pensioen accounting proces wordt door Deloitte ingericht, wat resulteert in een gecontroleerd proces, juiste waarderingsresultaten, een duidelijke en tijdige actuariële rapportage. Actuariële waarderingen voor de jaarrekening, interpretaties van pensioen accounting standaarden, wijzigingen van wet- en regelgeving en strategische advisering kunnen hier onderdeel van uitmaken. Wij werken nauw samen met de Audit praktijk van Deloitte en kunnen hierdoor snel en adequaat inspelen op vragen van uw accountant

Waarom Deloitte?

  • Eén geïntegreerd pensioen accounting proces
  • Kwaliteit staat voorop
  • Kostenefficiënt
  • Veel kennis en ervaring
  • Nauwe samenwerking met de Audit praktijk
  • Strategisch pensioen advies op maat

Pension Accounting is onderdeel van Deloitte Pension Advisory net als:
Corporate Pension Advisory
Pensions M&A
Pension Fund Services

Vraag meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.