This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Corporate Pension Advisory

Het is voor u als werkgever van cruciaal belang om tijdig in kaart te brengen waar de mogelijkheden en bedreigingen voor uw onderneming liggen op het gebied van pensioenen. Daardoor kunt u accuraat ingrijpen en kunnen mitigerende maatregelen worden genomen. Wij kunnen u vanuit onze ervaring, kennis en netwerk assisteren.

Marktontwikkelingen bij pensioenfondsen

De pensioenwereld is sterk in beweging. Pensioenfondsen worden geconfronteerd met ontwikkelingen die, ieder voor zich, een negatieve invloed hebben op de dekkingsgraad. Waar de lage rente en de stijgende levensverwachting zorgen voor een hogere verplichting, leiden de onzekere markten en daaruit resulterende tegenvallende beleggingsresultaten tot minder presterende fondsbeleggingen.

Verzekeraars

Pensioenregelingen bij verzekeraars kampen met dezelfde problematiek, waardoor ook de resultaten in verzekerde pensioenregelingen tegenvallen. Dit dwingt werkgevers om actie te ondernemen. Door onze ervaring, kennis en ons uitgebreide netwerk zijn wij de ideale partner om u hierbij te assisteren; van het identificeren van kansen tot de implementatie van oplossingen.

Maatregelen

Pensioenfondsen en verzekeraars zijn genoodzaakt tot het nemen van maatregelen:

  • Bij pensioenfondsen is het verhogen van de premie ook een instrument. Daarnaast is het korten van aanspraken van werknemers niet langer taboe.
  • Bij verzekerde regelingen speelt de rente een belangrijke rol. Verzekeraars zullen bij een aflopend contract in de situatie van een lage rente een hogere premie in rekening brengen in het nieuwe contract. Hierdoor zijn bij aflopende contracten momenteel premiestijgingen van tientallen procenten te verwachten.

Voor de werkgever zijn beide scenario’s natuurlijk onwenselijk, zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit de relatie tussen werkgever en werknemer. Daarnaast zal binnen een aantal jaar ook de pensioenleeftijd verhoogd moeten worden om te voldoen aan nieuwe regelgeving.

De Corporate Pension Advisory aanpak

Wij zien kansen en bedreigingen in de onrustige pensioenmarkt. Per opdracht brengen wij de competenties samen die op dat moment vereist zijn om het beoogde resultaat te behalen in deze markt. Communicatie, onderhandelingsvaardigheden, project-management, bewaken van tijdslijnen, kwaliteit en implementatiekracht zetten we in voor:

  • Het uitvoeren van een quickscan met als resultaat een overzicht van de huidige stand van zaken inzake de regeling, de uitvoering en de bijbehorende risico’s.
  • Het onderzoeken en uitwerken van scenario’s voor mogelijke oplossingen.
  • Het creëren van een roadmap, waarbij het proces naar de gekozen oplossing gedetailleerd uiteen wordt gezet.
  • Het assisteren bij de uitvoering van het proces, op actuarieel gebied, het uitvoeren van project management en bij de implementatie en borging in de onderneming.

Waarom Deloitte?

Door onze contacten in de markt weten wij wat er speelt en waar de kansen liggen voor de onderneming.

Corporate Pension Advisory is onderdeel van Deloitte Pension Advisory, net als:
Pension Accounting
Pensions M&A
Pension Fund Services

Vraag meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.