This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Lead Advisory

Overweegt u om uw onderneming te verkopen of juist om een onderneming over te nemen? In de dynamische fusie- en overnamemarkt is een degelijk voorbereid en gecoördineerd transactieproces één van de voorwaarden voor een succesvolle transactie.

Deloitte ondersteunt u hierin bij elke gewenste transactievorm:

  • Acquisities
  • Desinvesteringen
  • Fusies en joint-ventures
  • Management Buy-Outs en Management Buy-Ins

In kaart brengen transactie en kwantificeren waardepotentieel bij fusies en overnames

Fusies en overnames komen veelal onverwacht. Plotseling klopt een potentiële koper aan. Of de overname van een concurrent initieert een consolidatiegolf in uw branche. Om het momentum te behouden moet u snel handelen, maar eigenlijk bent u er nog niet klaar voor. Door het gebrek aan relevante en actuele informatie krijgt uw onderneming voor een mogelijke koper daarmee een verhoogd risicoprofiel. Dit leidt veelal tot minder gunstige transactievoorwaarden. Het waardepotentieel van uw onderneming is niet gekwantificeerd en kan dus niet worden onderbouwd richting wederpartij en/of financier.

Bepaling financieringsstructuur en coördinatie transactieproces

Gedurende het transactieproces komen vele disciplines aan bod. Naast de waardering van de onderneming dient de optimale financieringsstructuur te worden bepaald. Tegelijkertijd moeten de fiscale consequenties van de transactie in kaart worden gebracht en wordt er een due diligence onderzoek uitgevoerd.

Na afronding van de transactie moet de onderneming worden geïntegreerd binnen de organisatie van de overnemende partij. Zonder coördinatie van deze activiteiten wordt het transactieproces onnodig gerekt en gaat waarde verloren.

De Lead Advisory aanpak

Wij zorgen ervoor dat uw onderneming M&A ready© is. Wij stellen een doordacht business plan op met een gedegen financiële onderbouwing. Wij brengen potentiële deal breakers in kaart, zorgen voor effectieve transactiedocumentatie en helpen bij de voorbereiding op een due diligence onderzoek. Dit creëert rust en voorkomt verassingen.

Door de inzet van een multidisciplinair en op elkaar ingespeeld transactieteam worden alle aspecten van de transactie op de meest efficiënte wijze geadresseerd. Belangrijke informatie wordt door alle betrokkenen gedeeld en de diverse stappen in het transactieproces worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Deloitte behoudt voor u het overzicht, van initiatie tot en met integratie.

Waarom Deloitte?

Door de samenwerking tussen diverse specialisten levert Deloitte geïntegreerde oplossingen voor ieder transactieproces. Door ons uitgebreide internationale netwerk kunnen wij u optimaal ondersteunen bij grensoverschrijdende transacties. Bovenal zorgen onze persoonlijke en flexibele aanpak voor dealzekerheid, een vlot verlopend transactieproces en optimale transactievoorwaarden

Lead Advisory is onderdeel van Deloitte Corporate Finance net als:
Valuation Services
Debt Advisory
Business Modelling

Vraag meer informatie aan

Praktijkvoorbeelden

  • Client case: Competitief verkoopproces met strategische en financiële investeerders
    Om de groei van haar activiteiten te faciliteren, zocht onze klant naar investeerders die het waardepotentieel in de onderneming zouden erkennen. Na afronding van de transactie kon onze klant beschikken over een ruime hoeveelheid groeikapitaal.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.