This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Corporate Finance

Corporate Finance begeleidt het aan- en verkoopproces van bedrijven en kan de financiering van transacties ondersteunen. Daarnaast verschaffen wij het benodigde inzicht door het opstellen van financiële modellen en een gedegen waardeanalyse.

We zijn wereldwijd marktleider op het gebied van geïntegreerde fusie- en overnamedienstverlening en helpen u bij:

Lead Advisory

U wilt investeren en overweegt om een onderneming of bedrijfsonderdeel over te nemen? Of u wilt uw onderneming of bedrijfsonderdeel verkopen? Met de ondersteuning van Deloitte vergroot u de kans op een succesvolle transactie. Deloitte biedt strategische (ver)kopers en Private Equity spelers ondersteuning in de verschillende fasen van het transactieproces.
Meer over Lead Advisory

Modelling

Wilt u een belangrijke investeringsbeslissing nemen? Heeft u inzicht nodig in de verschillende scenario’s voor uw onderneming? Onze modelling specialisten kunnen u de gewenste inzichten bieden voor uw besluitvormingsproces.
Meer over Modelling

Waardering

Bij fusies en overnames is het belangrijk dat ondernemingen goed gewaardeerd worden. De specialisten van Deloitte kennen de methodes om een onderneming te waarderen. 
Meer over Waarderingen

Debt Advisory

Het banken landschap is, mede door de spanningen in de financiële sector en de invoering van Basel 3, sterk veranderd. Liquiditeit is schaarser en het ophalen van financiering wordt steeds lastiger. Echter, met de juiste ondersteuning is het nog steeds mogelijk om financiering tegen gunstige voorwaarden te verkrijgen. Het Debt Advisory team adviseert en assisteert bij het arrangeren van herfinancieringen, acquisitiefinancieringen en herstructureringen.
Meer over Debt Advisory

De Corporate Finance aanpak

Of u ons nu benadert voor het voortraject, of het volledige traject bij ons onderbrengt, uw overname of fusie is bij onze specialisten in kundige handen. Onze industry gefocusde teams creëren transacties, regelen kennismakingsgesprekken, onderhandelen, coördineren due diligence en managen het proces. Verder organiseren zij financiering bij overnames, herfinanciering, management buy-outs alsmede ‘asset based lending’, zoals vastgoedfinanciering en leasing. We hebben een internationaal netwerk en kennen de kopers. Wij voeren waarderingen uit bij overnames, maar zijn ook gespecialiseerd in impairment tests, fiscale herstructureringen, financiële reporting en strategische beslissingen.

Waarom Deloitte?

Deloitte Corporate Finance is wereldwijd marktleider op het gebied van geïntegreerde fusie- en overnamedienstverlening. Wij adviseren familiebedrijven, beursgenoteerde ondernemingen, private investeerders en (semi)-overheidsinstellingen.

Deloitte Corporate Finance kent de volgende onderdelen:
Lead Advisory
Valuation Services
Debt Advisory
Business Modelling

Vraag meer informatie aan

Praktijkvoorbeelden

  • Client case: Acquisitie en financiering van een carve-out
    De gezamenlijke inspanning met de klant heeft geleid tot een succesvolle transactie en een banklening met zeer competitieve voorwaarden.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.