This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Financial & Business Modelling

Creëer vertrouwen in uw financiële prognoses. Als u (des)investeringsbeslissingen neemt, is het van groot belang dat de financiële impact duidelijk is. Een gedegen financieel model is daarbij onontbeerlijk. Niet alleen voor u, maar ook voor het vertrouwen dat betrokkenen in uw cijfers hebben. Dit zal leiden tot een sneller proces en een sterkere positie tijdens de onderhandelingen. Hierdoor kunt u waarde maximaliseren.

Deloitte levert op maat gemaakte modellen die u helpen bij:

Strategische planningsprocessen

Bij het bepalen van de strategie gaat het om de financiële gevolgen. Dergelijke berekeningen zijn complex; zeker als u verschillende strategische opties wilt doorrekenen.

Investeringen en desinvesteringen

Financiële prognoses vormen de basis voor de beslissing tot investeren of desinvesteren, omdat de toekomst onzeker is wilt u scenario’s kunnen vergelijken.

Bedrijfsverkoop en carve out

Bij verkoop geeft u informatie die de basis vormt voor de aankoopbeslissing van de overnemende partij. Zeker bij een carve out is er, door gebrek aan standalone cijfers, een grote behoefte bij potentiële kopers aan een prognose specifiek gericht op de carve out entiteit.

Synergie en post-merger integratie

Fusieprocessen worden ingestoken met aannames over te behalen synergie. Een op maat gemaakt model kan helpen om deze te kwantificeren. Tijdens de integratie fase kunt u het model gebruiken om de voortgang te monitoren.

De Business Modelling aanpak

Onze aanpak is gericht op het verkrijgen van inzicht in de waardedrijvers van uw onderneming. Wij maken een snelle en gedegen identificatie van de variabelen die uw resultaten bepalen. Vervolgens wordt op basis van interviews vastgesteld wat de belangrijkste variabelen zijn die het resultaat en de cashflow van uw onderneming bepalen inclusief de samenhang tussen deze variabelen.

Voor onze modellering hanteren we het FAST principe (Flexible, Accurate, Standardized en Transparent), en gebruiken we specifieke grafische toepassingen. We bieden u een financieel model dat u eenvoudig in staat stelt variabelen te wijzigen, scenario’s door te rekenen en op die manier de belangrijkste gevoeligheden voor de waarde te identificeren. Bij de financiële prognose geven we standaard de link naar de onderliggende bron data en aannames waarmee u kunt anticiperen op vragen van betrokken.

Waarom Deloitte?

Deloitte combineert in haar business modellering propositie jarenlange transactie ervaring, gedegen industriekennis en specialistische modelleringcapaciteiten.

Business Modelling is onderdeel van Deloitte Corporate Finance. Net als:
Lead Advisory
Debt Advisory
Valuation Services

Vraag meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.