This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Debt Advisory

Veel bedrijven hebben te maken met een niet passende financieringsstructuur, terwijl dit in de huidige markt één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle onderneming is. Ons Debt Advisory team kan u helpen om uw kredietbehoefte beter te begrijpen en derhalve een optimale financieringsstructuur te verkrijgen.

Het Deloitte Debt Advisory team wordt onder meer betrokken in de volgende situaties:

Groei- en herfinanciering

Aflopende kredietfaciliteiten, nieuwe financieringsmarkten, syndicaat leningen, asset-based financiering en off-balance financiering.

Acquisities, verkoop & fusies

Acquisitie financiering en object- / transactiegerelateerde financiering.

Herstructureringen of heronderhandelingen

Convenanten waiver en heronderhandeling, uitbreiding en verbetering van faciliteiten, nieuwe vermogensverzoeken.

Technische Debt Advisory

Advisering rondom de kredietdocumentatie, schuldwaardering, kapitaalstructuur evaluatie.

De Debt Advisory aanpak

Elke financiering begint met het begrijpen van de business en de kapitaalstructuur. Wij evalueren het business plan, de organisatiestructuur en de kapitaalstructuur van de onderneming. We bespreken de belangrijkste drivers voor de scenario-analyse. Op basis van de scenario-analyse en de bestaande kredietdocumentatie definiëren wij de kredietbehoefte, de ruimte in de bestaande kredietfaciliteiten en adviseren wij over de optimale financieringsstructuur, inclusief financiële convenanten en ratio’s.

Waarom Deloitte?

Ons Debt Advisory team is één van de toonaangevende Debt Advisory teams in Nederland en bestaat uit oud-bankiers en financieringsspecialisten. Ons team heeft:

  • Diepgaande kennis en begrip van de (inter)nationale markten voor financieringsoplossingen.
  • Een goede staat van dienst in het Nederlandse mid-market segment.
  • Een volledig geïntegreerd team met ervaring op het gebied van consultancy, fiscale- en financiële due diligence.

Debt Advisory is onderdeel van Deloitte Corporate Finance net als:
Lead Advisory
Valuation Services
Financial & Business Modelling

Vraag meer informatie aan

Praktijkvoorbeelden

  • Client case: Acquisitie en financiering van een carve-out
    De gezamenlijke inspanning met de klant heeft geleid tot een succesvolle transactie en een banklening met zeer competitieve voorwaarden.
  • Client case: Een herfinanciering en Lender Due Diligence
    Een Lender Due Diligence heeft geresulteerd in verbeterde voorwaarden, een reductie van Q&A sessies en lagere marges.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.